Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน บิน China Airlines

กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
ฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
  กลางวัน
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
  กลางวัน
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ผิงซี
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • อุทยานเย่หลิว
 • ซีเหมินติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • วัดหลงซันซื่อ
 • ไทเป 101
 • หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
  กลางวัน
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • มิตซุยเอาท์เล็ตไต้หวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2STAY HOTEL, TAICHUNG
3CHATEAU DE CHINE, TAIPEI
4CHATEAU DE CHINE, TAIPEI
5

ช่วงเดินทาง

วิสาขบูชา 6 พ.ค.
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิ.ย.
ฉัตรมงคล 5 พ.ค.
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 20 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ศ. 3 พ.ค. 24อ. 7 พ.ค. 24
21,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 9 พ.ค. 24จ. 13 พ.ค. 24
19,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 10 พ.ค. 24อ. 14 พ.ค. 24
19,990
วันหยุด 3 วัน
ศ. 17 พ.ค. 24อ. 21 พ.ค. 24
19,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 23 พ.ค. 24จ. 27 พ.ค. 24
19,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 24 พ.ค. 24อ. 28 พ.ค. 24
19,990
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 30 พ.ค. 24จ. 3 มิ.ย. 24
21,990
วันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24อ. 4 มิ.ย. 24
21,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17529
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
China Airlines
China Airlines
เริ่มต้น23,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน