Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน เมืองเถาหยวน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน บิน Starlux Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
ฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
5สถานที่เที่ยว
5กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  กลางวัน
 • เถาหยวน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
  กลางวัน
 • โรงละครโอเปร่าไทจง
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • วัดหลงซันซื่อ
  กลางวัน
 • ไทเป 101
 • หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • อุทยานเย่หลิว
  กลางวัน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ผิงซี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1CENTURY HOTEL, TAOYUAN
2STAY HOTEL TAICHUNG
3HIONE HOTEL, TAIPEI
4CENTURY HOTEL, TAOYUAN
5

ช่วงเดินทาง

วิสาขบูชา 6 พ.ค.
ฉัตรมงคล 5 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 2 พ.ค. 24จ. 6 พ.ค. 24
22,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17530
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
Starlux Airlines
Starlux Airlines
เริ่มต้น21,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน