Tourkrub Logo

ทัวร์อิตาลี่ 7วัน 4คืน เมืองมิลาน เมืองปิซ่า เมืองโรม นครรัฐวาติกัน บิน Etihad Airways

กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
แวะเปลี่ยนเครื่อง
ไม่รวมค่าวีซ่า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันแรงงาน

ไฮไลท์ทัวร์

ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานอาบูดาบี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
 • มิลาน
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
  กลางวัน
 • แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล
 • เซอร์มิโอเน่
 • ทะเลสาบการ์ดา
 • เมสเตร้
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ท่าเรือตรอนเซโต้
 • เวนิส
 • สะพานถอนหายใจ
 • พระราชวังดอจเวนิส
  กลางวัน
 • จัตุรัสซานมาร์โค
 • โบสถ์ซานมาร์โค
 • ปิซา
 • จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า)
 • หอเอนปิซ่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ฟลอเรนซ์
 • มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)
 • จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย
  กลางวัน
 • สะพานแวคคิโอ
 • เลคซิโอ
 • โรม
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • วาติกัน
 • มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
 • โคลีเซียม
  กลางวัน
 • กลุ่มโรมันฟอรัม
 • น้ำพุเทรวี่
 • ย่านบันไดสเปน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
 • โรมาโน่เอาท์เลต
 • ท่าอากาศยานอาบูดาบี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 7
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอาบูดาบี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Belstay Venezia Mestre, Venice Mestre
3Hotel Miro, Calenzano
4Hotel The Caesar Roma, Rome
5Hotel The Caesar Roma, Rome
6
7

ช่วงเดินทาง

วันแรงงาน 1 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ศ. 26 เม.ย. 24พฤ. 2 พ.ค. 24
59,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ชมสถาปัตย์
รหัส 17579
อิตาลี
7 วัน 4 คืน
เม.ย.
Etihad Airways
Etihad Airways
เริ่มต้น
จองผ่านเว็บ