Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6วัน 5คืน เมืองคุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก บิน Lucky Air

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันแรงงาน
วิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
ฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
  กลางวัน
 • คุนหมิง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ต้าหลี่
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • เจดีย์สามองค์
  กลางวัน
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • ลี่เจียง
 • เมืองโบราณลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
  กลางวัน
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
  กลางวัน
 • ช่องแคบเสือกระโดด
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • คุนหมิง
 • วัดหยวนทง
 • จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก)
  กลางวัน
 • ถนนคนเดินหนานผิง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • สวนน้ำตกคุนหมิง
 • เมืองโบราณกวนตู้
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HUISHANG HOTEL
2GOLDEN SPRING HOTEL
3GRACE HOTEL
4JIAN HUA HOTEL
5LONGWAY HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันแรงงาน 1 พ.ค.
ฉัตรมงคล 5 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
อา. 28 เม.ย. 24ศ. 3 พ.ค. 24
24,990
วันหยุด 3 วัน
อ. 30 เม.ย. 24อา. 5 พ.ค. 24
24,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17631
คุนหมิง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
Lucky Air
Lucky Air
เริ่มต้น22,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน