Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ SUN WORLD BA DEN บินVietravel Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
เก็บทิปที่สนามบิน
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
 • ศาลาไปรษณีย์กลาง
 • โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
  เย็น
 • ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
วันที่ 2
  กลางวัน
 • มุยเน่
วันที่ 3
  เช้า
 • หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่
 • ทะเลทรายขาว
  กลางวัน
 • ลำธารนางฟ้า Fairly Stream
 • โฮจิมินห์
 • ตลาดเบนถัน
 • คาเฟ่อพาร์ตเมนต์โฮจิมินห์
วันที่ 4
  เช้า
 • อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HAPPY GREEN HOTEL
2OCEAN PALACE HOTEL
3HAPPY LIFE HOTEL SAIGON
4

ช่วงเดินทาง

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ศ. 9 ส.ค. 24จ. 12 ส.ค. 24
15,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17641
โฮจิมินห์
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Vietravel Airlines
Vietravel Airlines
เริ่มต้น14,999
จองผ่านเว็บ