Tourkrub Logo

ทัวร์ลาว 4วัน 3คืน เวียงจันทร์ น้ำตกตาดกวางสี บลูลากูน บิน Thai AirAsia

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
Option ไม่รวมในค่าทัวร์
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
1ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานวัตไต
 • เวียงจันทน์
  กลางวัน
 • วัดพระธาตุหลวง
 • วังเวียง
 • ถนนคนเดินวังเวียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • บลูลากูน 1
 • ถ้ำปูคำ
 • หลวงพระบาง
  กลางวัน
 • วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดเชียงทอง
 • พระธาตุพูสี
 • พระราชวังหลวงพระบาง
  กลางวัน
 • วัดวิชุนราช
 • ตลาดกลางคืนหลวงพระบาง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • ตลาดเช้าหลวงพระบาง
 • น้ำตกตาดกวงชี
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1โรงแรมวิไลวงศ์, โรงแรมภูอ่างคำวังเวียง
2โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง
3โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง
4

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิ.ย.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24จ. 3 มิ.ย. 24
18,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17642
เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น17,888
จองผ่านเว็บ