Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 5วัน 4คืน คุนหมิง เมืองต้าหลี่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ภูเขาหิมะมังกรหยก บิน China Eastern Airlines

กลับดึก
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันแรงงาน
วิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
ฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ต้าหลี่
 • เมืองโบราณต้าหลี่
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • เจดีย์สามองค์
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
  กลางวัน
 • ช่องแคบเสือกระโดด
 • ลี่เจียง
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • เมืองโบราณลี่เจียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • กระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
  กลางวัน
 • อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย)
 • ฉู่สง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • สวนน้ำตกคุนหมิง
 • ตำหนักทองจินเตี้ยนคุนหมิง
 • วัดหยวนทง
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL
2SHU JIN MU YUN HOTEL
3FENG HUANG HOTEL
4WEN DING HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 18 เม.ย. 24จ. 22 เม.ย. 24
21,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17662
คุนหมิง + หลายเมือง
5 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
China Eastern Airlines
China Eastern Airlines
เริ่มต้น23,888
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน