Tourkrub Logo

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน โซล เกาะนามิ ตะลุยสวนสนุก Everland พระราชวังเคียงบกกุง บิน Air Busan

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
12สถานที่เที่ยว
12กิจกรรม
6ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ชุนชอน
 • เกาะนามิ
  กลางวัน
 • สะพานกระจกแก้ว Soyanggang
วันที่ 3
  เช้า
 • ซกโซ
 • ห้องสมุดพยอลมาดัง
 • เอเวอร์แลนด์
 • ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี
  กลางวัน
 • เมียงดง
วันที่ 4
  เช้า
 • ศูนย์โสม
 • น้ำมันสนเข็มแดง
 • พระราชวังเคียงบ็อค
  กลางวัน
 • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
 • โซลทาวเวอร์
 • ดิวตี้ฟรี
 • เมียงดง
วันที่ 5
  เช้า
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
 • โรงงานพลอยอเมทิส
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี
  กลางวัน
 • ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เลต
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2GIMPO L’ART HOTEL
3 GIMPO L’ART HOTEL
4 GIMPO L’ART HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ส. 22 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
17,888
วันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
17,888
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 27 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
17,888
วันหยุด 2 วัน
ส. 29 มิ.ย. 24พ. 3 ก.ค. 24
17,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17671
โซล
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
Air Busan
Air Busan
เริ่มต้น17,888
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน