Tourkrub Logo
ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน  เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  ถ้ำประตูสวรรค์ บิน QW

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ถ้ำประตูสวรรค์ บิน Qingdao Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน

ช่วงเดินทาง

วันอาสาฬหบูชา 4-6 ก.ค.
วันเข้าพรรษา 5 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
16,990
10,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
วันหยุด 1 วัน
อา. 23 มิ.ย. 24ศ. 28 มิ.ย. 24
16,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
16,990
14,990
วันหยุด 3 วัน
อา. 30 มิ.ย. 24ศ. 5 ก.ค. 24
16,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17675
จางเจียเจี้ย
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Qingdao Airlines
Qingdao Airlines
16,990
เริ่มต้น14,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน