Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน VZ

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ไทจง
 • โรงละครโอเปร่าไทจง
  กลางวัน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 3
  เช้า
 • ไทเป
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
  กลางวัน
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ผิงซี
วันที่ 4
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • อุทยานเย่หลิว
 • วัดหลงซันซื่อ
  กลางวัน
 • ไทเป 101
 • หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • ซีเหมินติง
วันที่ 5
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • มิตซุยเอาท์เล็ตไต้หวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2STAY HOTEL TAICHUNG
3HIONE HOTEL, NEW TAIPEI
4HIONE HOTEL, NEW TAIPEI
5

ช่วงเดินทาง

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ส. 10 ส.ค. 24พ. 14 ส.ค. 24
20,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 16 ส.ค. 24อ. 20 ส.ค. 24
19,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 23 ส.ค. 24อ. 27 ส.ค. 24
19,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 30 ส.ค. 24อ. 3 ก.ย. 24
18,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17725
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น22,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน