Tourkrub Logo

ทัวร์ตุรกี 9วัน 6คืน ฮิปโปโดรม นั่งกระเช้าเมืองเพอร์กามัม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ บินThai Airways

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ชมการแสดง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ฮิปโปโดรม
 • พระราชวังทอปกาปี
  กลางวัน
 • ชานัคคาเล่
 • ทรอย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
  กลางวัน
 • เพอร์กามัม
 • กระเช้าขึ้นเมืองโบราณเพอร์กามัม
 • คูซาดาสึ
 • บ้านพระแม่มารี
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • เมืองโบราณเอเฟซุส
  กลางวัน
 • ปามุคคาเล
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • ปราสาทปุยฝ้าย
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • คอนย่า
 • ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
  กลางวัน
 • คัปปาโดเกีย
 • คาราวานสไลน์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 • ร้านพรม (โรงงานทอพรม)
  กลางวัน
 • นครใต้ดินชาดัค
 • โรงงานเซรามิค
 • โรงงานเครื่องประดับ (ร้านเครื่องประดับตุรกี)
  เย็น
 • ระบำหน้าท้อง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 7
  เช้า
 • อังการ่า
 • ทะเลสาบเกลือ
  กลางวัน
 • สุสานอตาเติร์ก
 • อิสตันบูล
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 8
  เช้า
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • พระราชวังโดลมาบาเช
 • สไปซ์มาร์เกต
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 9
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2KOLIN HOTEL
3RAMADA RESORT HOTEL
4THERMAL COLOSSAE HOTEL
5MINIA CAVE HOTEL
6MINIA CAVE HOTEL
7RAMADA HOTEL
8
9

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24ส. 3 ส.ค. 24
54,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17731
ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ก.ค. / ส.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น54,999
จองผ่านเว็บ