Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน 3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 บินChina Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับดึก
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ไหว้พระ
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้น)
วันปิยมหาราช

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ไทจง
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 2
  เช้า
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
  กลางวัน
 • หนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไข่ต้มใบชาไต้หวัน
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
วันที่ 3
  เช้า
 • อุทยานเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  กลางวัน
 • ผิงซี
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ซีเหมินติง
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดหลงซันซื่อ
  กลางวัน
 • ไทเป 101
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • มิตซุยเอาท์เล็ตไต้หวัน
  เย็น
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1STAY HOTEL TAICHUNG
2STAY HOTEL, TAICHUNG
3CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI
4

ช่วงเดินทาง

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 1 วัน
อา. 13 ต.ค. 24พ. 16 ต.ค. 24
25,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 17 ต.ค. 24อา. 20 ต.ค. 24
23,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24จ. 21 ต.ค. 24
23,990
วันหยุด 2 วัน
ส. 19 ต.ค. 24อ. 22 ต.ค. 24
23,990
วันหยุด 2 วัน
พ. 23 ต.ค. 24ส. 26 ต.ค. 24
23,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 25 ต.ค. 24จ. 28 ต.ค. 24
23,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17741
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
China Airlines
China Airlines
เริ่มต้น23,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน