Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 7 วัน 5 คืน ฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ เมืองตูเจียงเอี้ยน บิน Thai AirAsia

กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานฉงชิ่ง
 • ฉงชิ่ง
  กลางวัน
 • มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง
 • หงหยาต้ง
 • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
 • อู่หลง
วันที่ 2
  เช้า
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
 • ระเบียงแก้วเทียนเฉิง
 • ลิฟท์แก้วอู่หลง
  กลางวัน
 • อุทยานเขานางฟ้า
วันที่ 3
  เช้า
 • ตูเจียงเอี้ยน
วันที่ 4
  เช้า
 • อุทยานภูเขาสี่ดรุณี
 • หุบเขาซวงเฉียวโกว
วันที่ 5
  เช้า
 • เฉิงตู
 • สะพานโบราณอานชุน
วันที่ 6
  เช้า
 • ถนนคนเดินซุนซีลู่
 • ถนนไท่กู๋หลี่
 • ถนนจินหลี่
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
วันที่ 7
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MOUNTAIN VIEW HOTEL
2EVIAN HOTEL
3 ZHONG YAN INT HOTEL
4ZHONG YAN INT HOTEL
5JOY FUL HOTEL
6
7

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
อ. 16 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
24,990
21,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17747
ฉงชิ่ง + หลายเมือง
7 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
24,990
เริ่มต้น21,990
จองผ่านเว็บ