Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง อุทยานมังกรหยก แชงกรีล่า บิน Thai AirAsia

กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันปิยมหาราช

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ต้าหลี่
วันที่ 2
  เช้า
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • เจดีย์สามองค์
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
  กลางวัน
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • ช่องแคบเสือกระโดด
 • ลี่เจียง
  กลางวัน
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
 • อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย)
  กลางวัน
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
 • เมืองโบราณซู่เหอ
วันที่ 5
  เช้า
 • คุนหมิง
 • ตำหนักทองจินเตี้ยนคุนหมิง
 • ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
  กลางวัน
 • สวนน้ำตกคุนหมิง
 • ร้านหยกจีน
 • จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก)
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL
2GRACE HOTEL
3FENG HUANG YANG SHENG HOTEL
4FENG HUANG YANG SHENG HOTEL
5PIN HUA YUE JIA HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 16 ต.ค. 24จ. 21 ต.ค. 24
25,999
วันหยุด 3 วัน
พ. 23 ต.ค. 24จ. 28 ต.ค. 24
26,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17806
คุนหมิง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน