Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า บิน Lucky Air

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • คุนหมิง
วันที่ 2
  เช้า
 • เขาซีซาน
 • ตำหนักทองจินเตี้ยนคุนหมิง
 • สวนน้ำตกคุนหมิง
  กลางวัน
 • ต้าหลี่
 • เจดีย์สามองค์
วันที่ 3
  เช้า
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
 • แม่น้ำแยงซี
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • ช่องแคบเสือกระโดด
 • ลี่เจียง
  กลางวัน
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
 • อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย)
  กลางวัน
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
 • คุนหมิง
วันที่ 6
  เช้า
 • ร้านหยกจีน
 • วัดหยวนทง
 • จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก)
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1FLYING WAN JING HOTEL
2REGENT DALI ZHUANG YUAN HOTEL
3GRACE SHU JIN MU YUN HOTEL
4FENG HUANG SHENG HOTEL
5PIN HUA YUE JIA LONG WAY HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 1 วัน
จ. 24 มิ.ย. 24ส. 29 มิ.ย. 24
23,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 17807
คุนหมิง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
Lucky Air
Lucky Air
เริ่มต้น26,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน