Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 5วัน 4คืน เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์ บินVietravel Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • นิงห์บิงห์
วันที่ 2
  เช้า
 • ล่องเรือนิงห์บิงห์
  กลางวัน
 • ซาปา
 • ทะเลสาบซาปา
 • โบสถ์หินซาปา
 • ตลาดกลางคืน
วันที่ 3
  เช้า
 • moana cafe
  กลางวัน
 • รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
 • เขาฟานซีปัน
วันที่ 4
  เช้า
 • ลาวไก
 • ร้านผลิตภัณฑ์จากไผ่
  กลางวัน
 • ถนน 36 สายเก่า
วันที่ 5
  เช้า
 • สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1BVM NINHBINH
2SAPA HOTEL
3SAPA HOTEL
4HANOI HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 16 ต.ค. 24อา. 20 ต.ค. 24
15,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17887
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน
ต.ค.
Vietravel Airlines
Vietravel Airlines
เริ่มต้น15,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน