Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 7 วัน 6 คืน เฉิงตู ยอดเขาหนานเจียปาหว่า พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว บิน Air China

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 6 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
วันที่ 2
  เช้า
 • เฉิงตู
วันที่ 3
  เช้า
 • รถไฟความเร็วสูง Sapsan
 • ลาซา
วันที่ 4
  เช้า
 • พระราชวังโปตาลา
 • วัดโจคัง
วันที่ 5
  เช้า
 • ลาซา
 • ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว
วันที่ 6
  เช้า
 • ตำหนักนอร์บุหลินฆา (ตําหนักสวนอัญมณี)
 • ลาซา
 • เฉิงตู
วันที่ 7
  เช้า
 • เฉิงตู
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TIANFU JIUDING INTERNATIONAL HOTEL
2 MINGZHU HOTEL
3LHASA U-TSANG HOTEL
4LHASA U-TSANG HOTEL
5LHASA U-TSANG HOTEL
6TIANFU JIUDING INTERNATIONAL HOTEL
7

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ส. 22 มิ.ย. 24ศ. 28 มิ.ย. 24
58,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18156
เฉิงตู ทิเบต
7 วัน 6 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
Air China
Air China
เริ่มต้น61,999
จองผ่านเว็บ