Tourkrub Logo

ทัวร์เวียดนาม 5 วัน 4 คืน ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน บิน VietJet Air

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันรัฐธรรมนูญ
วันปิยมหาราช
วันพ่อแห่งชาติ
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
4สถานที่เที่ยว
4กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • นิงห์บิงห์
วันที่ 2
  เช้า
 • ล่องเรือนิงห์บิงห์
 • ซาปา
 • โบสถ์หินซาปา
  กลางวัน
 • ตลาด LOVE MARKET
วันที่ 3
  เช้า
 • กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
 • เขาฟานซีปัน
  กลางวัน
 • moana cafe
วันที่ 4
  เช้า
 • ฮานอย
 • ถนน 36 สายเก่า
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานนอยไบ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TULIP HOTEL
2SAPA HIGHLAND HOTEL
3SAPA HIGHLAND HOTEL
4CWD HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 11 ต.ค. 24อ. 15 ต.ค. 24
17,990
วันหยุด 2 วัน
ส. 12 ต.ค. 24พ. 16 ต.ค. 24
17,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24อ. 22 ต.ค. 24
16,990
วันหยุด 3 วัน
ส. 19 ต.ค. 24พ. 23 ต.ค. 24
17,990
วันหยุด 2 วัน
ศ. 25 ต.ค. 24อ. 29 ต.ค. 24
16,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18174
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น20,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน