Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 7 วัน 6 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี นั่งรถไฟความเร็วสูง บิน Lucky Air

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ดูเวลาบินในโปรแกรม

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 6 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
 • เฉิงตู
  กลางวัน
 • ตูเจียงเอี้ยน
 • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
วันที่ 3
  เช้า
 • อุทยานภูเขาสี่ดรุณี
 • หุบเขาซวงเฉียวโกว
วันที่ 4
  เช้า
 • ทะเลสาบเตี๋ยซี
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
วันที่ 5
  เช้า
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 6
  เช้า
 • เมืองโบราณซงพาน
 • รถไฟความเร็วสูง Sapsan
 • ถนนไท่กู๋หลี่
  กลางวัน
 • วัดต้าสือ (วัดมหาเมตตา)
 • ถนนคนเดินซุนซีลู่
 • สะพานโบราณอานชุน
วันที่ 7
  เช้า
 • ถนนจินหลี่
 • ถนนควานจ๋าย (ถนนซอยกว้างซอยแคบ)
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
2MT.YUE HOTEL
3Jiudingshan hotel
4Jiugong hotel
5Jiugong hotel
6RUNHEBAIYUE HOTEL
7

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
จ. 2 ก.ย. 24อา. 8 ก.ย. 24
31,999
วันหยุด 2 วัน
จ. 9 ก.ย. 24อา. 15 ก.ย. 24
31,999
วันหยุด 2 วัน
จ. 16 ก.ย. 24อา. 22 ก.ย. 24
31,999
วันหยุด 2 วัน
จ. 23 ก.ย. 24อา. 29 ก.ย. 24
31,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18217
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว + หลายเมือง
7 วัน 6 คืน
ก.ย.
Lucky Air
Lucky Air
เริ่มต้น31,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน