Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 4คืน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 บินChina Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
สนามบินเชียงใหม่
ดูเวลาบินในโปรแกรม
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้น)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

บินตรงเชียงใหม่ ทัวร์ต่างประเทศ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  เย็น
 • เจียอี้
วันที่ 2
  เช้า
 • ชาอวู่หลง
  กลางวัน
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ไทจง
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 3
  เช้า
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไทจง
  กลางวัน
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • ไทเป
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ซีเหมินติง
วันที่ 4
  เช้า
 • วัดหลงซันซื่อ
  กลางวัน
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเจียอี้
2เมืองไถจง
3เมืองไทเป
4เมืองเถาหยวน
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
26,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18224
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ต.ค.
China Airlines
China Airlines
เริ่มต้น26,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน