Tourkrub Logo

ทัวร์พม่า 4วัน 3คืน เจดีย์เมืองพุกาม ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ บินMyanmar Airways International

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ไหว้พระ
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 • พุกาม
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ทะเลเจดีย์
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดอนันดา
 • วัดติโลมินโล
 • วิหารธรรมยังยี
 • วัดมนุหา
  กลางวัน
 • มัณฑะเลย์
 • ทะเลสาบต่าวตะหมั่น
 • สะพานไม้อูเบ็ง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • มิงกุน
 • เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี)
 • ระฆังมิงกุน
 • มหาเจดีย์ยักษ์ (เจดีย์มิงกุน)
  กลางวัน
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ (เจดีย์ชเวนานดอว์)
 • วัดกุโสดอ
 • เขามัณฑะเลย์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • วัดลาภะมุณี (วัดงูศักดิ์สิทธิ์)
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
  เย็น
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1ROYAL PALACE BAGAN
2VICTORIA PALACE HOTEL
3VICTORIA PALACE HOTEL
4

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิ.ย.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ส. 1 มิ.ย. 24อ. 4 มิ.ย. 24
15,499
วันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
14,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นไหว้พระ
รหัส 18238
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Myanmar Airways International
Myanmar Airways International
เริ่มต้น14,999
จองผ่านเว็บ