Tourkrub Logo
ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน หยุนเฉิง ซีอาน  ลั่วหยาง หยุนไถซาน  บิน ZH

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน หยุนเฉิง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บิน Shenzhen Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1

ช่วงเดินทาง

วันอาสาฬหบูชา 4-6 ก.ค.
วันเข้าพรรษา 5 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 1 วัน
อา. 23 มิ.ย. 24ศ. 28 มิ.ย. 24
29,999
วันหยุด 3 วัน
อา. 30 มิ.ย. 24ศ. 5 ก.ค. 24
29,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18247
ซีอาน + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Shenzhen Airlines
Shenzhen Airlines
เริ่มต้น29,999
จองผ่านเว็บ