Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน บิน Eva Air

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
บินตรง
อาบน้ำแร่
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันรัฐธรรมนูญ
วันปิยมหาราช
วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  กลางวัน
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 3
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  กลางวัน
 • ผิงซี
 • ซีเหมินติง
วันที่ 4
  เช้า
 • อี้หลาน
วันที่ 5
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • ไทเป 101
  กลางวัน
 • หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • มิตซุยเอาท์เล็ตไต้หวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2STAY HOTEL TAICHUNG
3HIONE HOTEL, NEW TAIPEI
4HOTEL PIN HOT SPRING, YILAN
5

ช่วงเดินทาง

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
ศ. 9 ส.ค. 24อ. 13 ส.ค. 24
23,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 29 ส.ค. 24จ. 2 ก.ย. 24
22,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18269
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
Eva Air
Eva Air
เริ่มต้น23,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน