Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก บิน Ruili Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับเช้า
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานลี่เจียง
  กลางวัน
 • ต้าหลี่
วันที่ 2
  เช้า
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
 • เจดีย์สามองค์
  กลางวัน
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • วัดต้าฝอซื่อ (วัดพระใหญ่)
วันที่ 3
  เช้า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • ทุ่งหญ้านาพาไห่
 • ช่องแคบเสือกระโดด
  กลางวัน
 • โค้งแรกของแม่น้ำแยงซี
 • ลี่เจียง
วันที่ 4
  เช้า
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5
  เช้า
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
  กลางวัน
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานลี่เจียง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1REGENT HOTEL
2SHU JIN MU YUN HOTEL
3JI XIANGYUAN HOTEL
4JI XIANGYUAN HOTEL
5JI XIANGYUAN HOTEL
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 18 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
26,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18384
ลี่เจียง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Ruili Airlines
Ruili Airlines
เริ่มต้น25,999
จองผ่านเว็บ