Tourkrub Logo
ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน กวางเจา เจิ้งโจว แกรนด์แคนยอนไท่หังซาน ลั่วหยาง บิน CZ

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน กวางเจา เจิ้งโจว แกรนด์แคนยอนไท่หังซาน ลั่วหยาง บิน China Southern Airlines

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน

ช่วงเดินทาง

วันอาสาฬหบูชา 4-6 ก.ค.
วันเข้าพรรษา 5 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 4 วัน
พ. 3 ก.ค. 24จ. 8 ก.ค. 24
35,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18386
กวางโจว
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
China Southern Airlines
China Southern Airlines
เริ่มต้น33,999
จองผ่านเว็บ