Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน 3คืน เถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป บิน VZ

กลับบ่าย
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ไทจง
  กลางวัน
 • ร้าน Miyahara 
 • ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต
วันที่ 2
  เช้า
 • หนานโถว
 • ร้านชาไต้หวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
  กลางวัน
 • ไทเป
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • ซีเหมินติง
วันที่ 3
  เช้า
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • อุทยานเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ไทเป 101
  กลางวัน
 • วัดหลงซันซื่อ
วันที่ 4
  เช้า
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG
2FERRARY HOTEL TAIPEI
3FERRARY HOTEL TAIPEI
4

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 1 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24ส. 22 มิ.ย. 24
17,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18388
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Vietravel Airlines
Vietravel Airlines
เริ่มต้น17,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน