Tourkrub Logo

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน ห้องสมุด STARFIELD SUWON ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง บิน Air Busan

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
8สถานที่เที่ยว
8กิจกรรม
5ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ห้องสมุดพยอลมาดัง
 • ป้อมฮวาซอง
  กลางวัน
 • โซลทาวเวอร์
วันที่ 3
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี
 • ตลาดกวางจัง
  กลางวัน
 • มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
 • ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด)
วันที่ 4
  เช้า
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู
 • พระราชวังเคียงบ็อค
 • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
 • ดิวตี้ฟรี
  กลางวัน
 • เมียงดง
วันที่ 5
  เช้า
 • น้ำมันสนเข็มแดง
 • โรงงานพลอยอเมทิส
  กลางวัน
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2 L'ART HOTEL
3 L'ART HOTEL
4 L'ART HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

วันอาสาฬหบูชา 4-6 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 20 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 22 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 28 มิ.ย. 24อ. 2 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 29 มิ.ย. 24พ. 3 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
อา. 30 มิ.ย. 24พฤ. 4 ก.ค. 24
17,999
16,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18400
โซล
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
Air Busan
Air Busan
17,999
เริ่มต้น16,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน