Tourkrub Logo

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน โซล สตาร์ฟิลด์ซูวอน ป้อมฮวาซอง ใส่ชุดฮันบก บิน Air Busan

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ใส่ชุดฮันบก
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
8สถานที่เที่ยว
8กิจกรรม
5ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ห้องสมุดพยอลมาดัง
 • ป้อมฮวาซอง
  กลางวัน
 • โซลทาวเวอร์
วันที่ 3
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี
 • ตลาดกวางจัง
  กลางวัน
 • มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
 • ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด)
วันที่ 4
  เช้า
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู
 • พระราชวังเคียงบ็อค
 • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
 • ดิวตี้ฟรี
  กลางวัน
 • เมียงดง
วันที่ 5
  เช้า
 • น้ำมันสนเข็มแดง
 • โรงงานพลอยอเมทิส
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2L'ART HOTEL
3L'ART HOTEL
4L'ART HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

วันอาสาฬหบูชา 4-6 ก.ค.
วันเข้าพรรษา 5 ก.ค.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
จ. 1 ก.ค. 24ศ. 5 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 3 วัน
อ. 2 ก.ค. 24ส. 6 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 4 วัน
พ. 3 ก.ค. 24อา. 7 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 3 วัน
ศ. 5 ก.ค. 24อ. 9 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 6 ก.ค. 24พ. 10 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 1 วัน
อา. 7 ก.ค. 24พฤ. 11 ก.ค. 24
17,999
จ. 8 ก.ค. 24ศ. 12 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 1 วัน
อ. 9 ก.ค. 24ส. 13 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 10 ก.ค. 24อา. 14 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 12 ก.ค. 24อ. 16 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 13 ก.ค. 24พ. 17 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 1 วัน
อา. 14 ก.ค. 24พฤ. 18 ก.ค. 24
17,999
จ. 15 ก.ค. 24ศ. 19 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 1 วัน
อ. 16 ก.ค. 24ส. 20 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 17 ก.ค. 24อา. 21 ก.ค. 24
18,999
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 18 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
18,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 20 ก.ค. 24พ. 24 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 1 วัน
อา. 21 ก.ค. 24พฤ. 25 ก.ค. 24
17,999
จ. 22 ก.ค. 24ศ. 26 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 1 วัน
อ. 23 ก.ค. 24ส. 27 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 24 ก.ค. 24อา. 28 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
18,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
18,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 27 ก.ค. 24พ. 31 ก.ค. 24
17,999
วันหยุด 1 วัน
อา. 28 ก.ค. 24พฤ. 1 ส.ค. 24
17,999
จ. 29 ก.ค. 24ศ. 2 ส.ค. 24
17,999
วันหยุด 1 วัน
อ. 30 ก.ค. 24ส. 3 ส.ค. 24
17,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18402
โซล
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Air Busan
Air Busan
เริ่มต้น17,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน