Tourkrub Logo

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสี วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง บิน Air Busan

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ใส่ชุดฮันบก
ใบไม้เปลี่ยนสี
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันปิยมหาราช

ไฮไลท์ทัวร์

เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
9สถานที่เที่ยว
9กิจกรรม
5ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • เกาะนามิ
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
 • วัดชินฮึงซา
วันที่ 3
  เช้า
 • เอเวอร์แลนด์
 • ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี
 • ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด)
วันที่ 4
  เช้า
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู
 • พระราชวังเคียงบ็อค
 • ดิวตี้ฟรี
  กลางวัน
 • เมียงดง
วันที่ 5
  เช้า
 • เขานัมซัน
 • น้ำมันสนเข็มแดง
 • โรงงานพลอยอเมทิส
  กลางวัน
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2SEORAK I PARK RESORT
3 L'ART HOTEL
4 L'ART HOTEL
5

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
จ. 30 ก.ย. 24ศ. 4 ต.ค. 24
19,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 18403
โซล
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
Air Busan
Air Busan
เริ่มต้น18,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน