Tourkrub Logo

ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3คืน ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซองโดสกายวอร์ค ข้อบปิ้งตลาดนัมโพดง บิน Air Busan

กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันปิยมหาราช

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
4ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานกิมแฮ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 • ซองโดสกายวอร์ค (สะพานเดินทะเลซองโด)
  กลางวัน
 • ตลาดแฮอึนแด
วันที่ 3
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี
 • วัดแฮดง ยงกุงซา
 • ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลต ปูซาน
  กลางวัน
 • สะพานกวางอันแดเคียว
วันที่ 4
  เช้า
 • น้ำมันสนเข็มแดง
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู
  กลางวัน
 • ตลาดนัมโพดง
 • ตลาดปลาจากัลจิ
วันที่ 5
  กลางวัน
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี
 • ท่าอากาศยานกิมแฮ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Busan Tourist
3Busan Tourist
4Busan Tourist
5

ช่วงเดินทาง

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 1 วัน
อ. 1 ต.ค. 24ส. 5 ต.ค. 24
19,999
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 3 ต.ค. 24จ. 7 ต.ค. 24
19,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 4 ต.ค. 24อ. 8 ต.ค. 24
19,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 5 ต.ค. 24พ. 9 ต.ค. 24
19,999
วันหยุด 1 วัน
อา. 6 ต.ค. 24พฤ. 10 ต.ค. 24
19,999
จ. 7 ต.ค. 24ศ. 11 ต.ค. 24
19,999
วันหยุด 1 วัน
อ. 8 ต.ค. 24ส. 12 ต.ค. 24
20,999
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 10 ต.ค. 24จ. 14 ต.ค. 24
22,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 11 ต.ค. 24อ. 15 ต.ค. 24
22,999
วันหยุด 2 วัน
ส. 12 ต.ค. 24พ. 16 ต.ค. 24
21,999
วันหยุด 1 วัน
อา. 13 ต.ค. 24พฤ. 17 ต.ค. 24
20,999
จ. 14 ต.ค. 24ศ. 18 ต.ค. 24
20,999
วันหยุด 1 วัน
อ. 15 ต.ค. 24ส. 19 ต.ค. 24
20,999
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 17 ต.ค. 24จ. 21 ต.ค. 24
21,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24อ. 22 ต.ค. 24
21,999
วันหยุด 3 วัน
ส. 19 ต.ค. 24พ. 23 ต.ค. 24
21,999
วันหยุด 2 วัน
อา. 20 ต.ค. 24พฤ. 24 ต.ค. 24
21,999
วันหยุด 1 วัน
จ. 21 ต.ค. 24ศ. 25 ต.ค. 24
21,999
วันหยุด 2 วัน
อ. 22 ต.ค. 24ส. 26 ต.ค. 24
21,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18404
ปูซาน
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
Air Busan
Air Busan
เริ่มต้น21,999
จองผ่านเว็บ