Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 7วัน 4คืน หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ภูเขาไฟฟูจิ สะพานชินเคียว บินSingapore Airlines

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
วันอิสระ
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ออนเซ็น
อาบน้ำแร่
แวะเปลี่ยนเครื่อง
Option ไม่รวมในค่าทัวร์
ใบไม้เปลี่ยนสี
พักออนเซ็น
อาหารมื้อพิเศษ!!!!

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
5สถานที่เที่ยว
5กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานชางกี
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
  กลางวัน
 • โตเกียวสกายทรี
 • คาวาโกเอะ
 • ถนนคุระซึคุริ
 • หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ
 • ตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช
วันที่ 3
  เช้า
 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • ศาลเจ้าโคมิตาเคะ
  กลางวัน
 • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวญี่ปุ่น
 • โมมิจิ ไคโร (เส้นทางเมเปิ้ลคาวาคูชิโกะ)
 • ย่านชินจูกุ
วันที่ 4
  เช้า
 • อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
วันที่ 5
  เช้า
 • นิกโก้
 • ศาลเจ้าโทโชกุ
 • สะพานชินเคียว
  กลางวัน
 • ทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • อิออนนาริตะ
วันที่ 6
  เช้า
 • อิบารากิ
 • อุชิคุ ไดบุทสึ
  กลางวัน
 • อามิ พรีเมี่ยม เอาท์เลต
  เย็น
 • ท่าอากาศยานฮาเนดะ
 • ท่าอากาศยานชางกี
วันที่ 7
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2FUJI AREA HOTEL (ONSEN)
3SHINJUKU AREA HOTEL
4SHINJUKU AREA HOTEL
5NARITA AREA HOTEL
6
7

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
อ. 29 ต.ค. 24จ. 4 พ.ย. 24
49,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18414
โตเกียว
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน