Tourkrub Logo

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา เมืองมองเทรอซ์ ซูริค บิน Singapore Airlines

กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
แวะเปลี่ยนเครื่อง
ไม่รวมค่าวีซ่า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานชางกี
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานซูริค
 • ลูเซิร์น
 • สิงโตหินแกะสลัก
  กลางวัน
 • สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
 • ทะเลสาบลูเซิร์น
 • ชวาเน่นท์พลัทซ์
 • ทะเลสาบเบรียนซ์
 • อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 3
  เช้า
 • กรินเดอร์วาล
 • ยอดเขาจุงเฟรา
  กลางวัน
 • ไอซ์พาเลซ
 • ลานสฟิงซ์
 • อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 4
  เช้า
 • มองเทรอซ์
 • ปราสาทชิลลอง
 • แทซ
  กลางวัน
 • เซอร์แมท
 • ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
 • เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
วันที่ 5
  เช้า
 • เบิร์น
 • บ่อหมีสีน้ําตาล
 • บาห์นฮอฟพลัทซ์
  กลางวัน
 • ซูริค
 • ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ
 • ถนนออกัสตินเนอร์กาส
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานซูริค
 • ท่าอากาศยานชางกี
วันที่ 7
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชางกี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Hotel Central Continental Interlaken
3 Hotel Central Continental Interlaken
4Hotel Mountime Tasch
5Intercity Hotel Zurich
6
7

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 7 พ.ย. 24พ. 13 พ.ย. 24
89,990
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 21 พ.ย. 24พ. 27 พ.ย. 24
89,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18423
สวิส
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น89,990
จองผ่านเว็บ