Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6 วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง บิน VZ

ไฟล์ทบ่าย
กลับดึก
บินตรง
ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
วันที่ 2
  เช้า
 • เมืองโบราณฝูหลง (น้ำตกหวางชุน)
 • ฟ่งหวง
 • เมืองโบราณฟ่งหวง
วันที่ 3
  เช้า
 • อุทยานจางเจียเจี้ย
 • เขาเทียนเหมินซาน
 • สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
  กลางวัน
 • ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
วันที่ 4
  เช้า
 • อุทยานอู่หลิงเหยียน
 • อุทยานจางเจียเจี้ย
 • ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ม้าทอง)
  กลางวัน
 • เขาเทียนจื่อซาน
วันที่ 5
  เช้า
 • ภูเขาไห่จื่อซาน
 • ถ้ำมังกรเหลือง ฮวงหลงต้ง
วันที่ 6
  เช้า
 • ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ย
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SUNSHINE HOTEL
2ZUI XIANG XI HOTEL
3SUNSHINE HOTEL
4Zhangjiajie pullman hotel
5Zhangjiajie pullman hotel
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
28,999
วันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
28,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
28,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
28,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 18426
จางเจียเจี้ย
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น28,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน