Tourkrub Logo

ทัวร์เยอรมัน 8วัน 5คืน ปราสาทนอยชวานซไตน์ ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทบราติสลาวา พระราชวังฮอฟเบิร์ก บินEva Air

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
แวะเปลี่ยนเครื่อง
ไม่รวมค่าวีซ่า
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันรัฐธรรมนูญ
วันปิยมหาราช
วันพ่อแห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานมิวนิค
 • ศาลากลางมิวนิค
 • จัตุรัสมาเรียน
  กลางวัน
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ฟุสเซ่น
วันที่ 3
  เช้า
 • ชาลส์บวร์ก
 • สวนมิราเบล
 • บ้านเกิดโมสาร์ท
 • ถนนเกไทรเดร้ (ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ)
  กลางวัน
 • ฮัลสตัทท์
 • จัตุรัสกลางเมืองซาลส์บวร์ก
 • ลินซ์
 • โบสถ์พาริชฮัลสตัท
วันที่ 4
  เช้า
 • เชสกี้ ครุมลอฟ
 • ปราสาทครุมลอฟ
  กลางวัน
 • ปราก
 • มหาวิหารเซนต์วิตุส
 • สะพานชาร์ล
 • จัตุรัสเมืองเก่าปราก
 • จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต
วันที่ 5
  เช้า
 • ปราสาทบราติสลาวา
  กลางวัน
 • เวียนนา
วันที่ 6
  เช้า
 • พระราชวังฮอฟเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
 • ถนนสายวงแหวน
 • ถนนคาร์ทเนอร์
  กลางวัน
 • พาร์นดอร์ฟเอาท์เลต
วันที่ 7
  เช้า
 • พระราชวังเชินบรุนน์
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
วันที่ 8
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2Central City Hotel Fussen
3Trans World Hotel Douauwelle Linz
4Clarion Congress Hotel Prague
5JUFA Hotel Wien City Vienna
6JUFA Hotel Wien City Vienna
7
8

ช่วงเดินทาง

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
จ. 7 ต.ค. 24จ. 14 ต.ค. 24
82,990
วันหยุด 3 วัน
จ. 21 ต.ค. 24จ. 28 ต.ค. 24
82,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18474
เยอรมัน เชค ออสเตรีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
Eva Air
Eva Air
เริ่มต้น82,990
จองผ่านเว็บ