Tourkrub Logo

ทัวร์จีน 6วัน 4คืน จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน หอสักการะฟ้าเทียนถาน บินVZ

กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!
วันรัฐธรรมนูญ
วันปิยมหาราช
วันพ่อแห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
8สถานที่เที่ยว
8กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง
วันที่ 2
  เช้า
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังกู้กง
  กลางวัน
 • นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
 • ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 3
  เช้า
 • กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
 • ร้านสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
 • ร้านยางพารา
  กลางวัน
 • ถนนโบราณเฉียนเหมิน
วันที่ 4
  เช้า
 • หอฟ้าเทียนถาน
 • ร้านไข่มุกจีน
 • วัดลามะหยงเหอกง
  กลางวัน
 • ถนนหนานโหล่วกู่เซี่ยง
วันที่ 5
  เช้า
 • พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
 • ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 • ร้านหยกจีน
  กลางวัน
 • เอาท์เลท วิลเลจ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
วันที่ 6
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
2BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
3BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
4BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
5
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
ศ. 13 ก.ย. 24พ. 18 ก.ย. 24
23,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18485
ปักกิ่ง
6 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น24,990
จองผ่านเว็บ