ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 4 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #4172

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน 3 คืน พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน บิน SL

ทัวร์พม่า (พม่า)

พม่า (พม่า)

Thai Lion Air

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
สิเรียม
เจดีย์เยเลพญา
เมืองหงสาวดี
วัดไจ่กะเลาะ
วัดไจ้คะวาย
พระเจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง
เมืองไจ้โท

  Back to top



02-013-5353