ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 5 วัน 4 คืน สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี บิน Thai AirAsia เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา เมืองหงสาวดี เมืองไจ้โท คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ/นัตโบโบยี เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เครื่องเขิน วัดกุบยางกี เจดีย์สัพพัญญู วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสันดอว์ เชิดหุ่นกระบอกของพม่า พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ เมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน มหาเจดีย์ยักษ์ หรือ เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) พระมหามัยมุนี เมืองอมรปุระ ทะเลสาบคองตามัน สะพานไม้อูเบ็ง ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 5 วัน 4 คืน สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี บิน Thai AirAsia new
4.9 5

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 5 วัน 4 คืน สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี บิน Thai AirAsia

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
5 วัน 4 คืน
พระมหามัยมุนี | สะพานไม้อูเบ็ง

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
5 วัน 4 คืน
พระมหามัยมุนี | สะพานไม้อูเบ็ง
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

พระมหามัยมุนี
สะพานไม้อูเบ็ง
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
5 วัน 4 คืน
พระมหามัยมุนี | สะพานไม้อูเบ็ง
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว