ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี บิน Thai AirAsia เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพินอูลวิน สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี เมืองมัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา พระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี บิน Thai AirAsia new
4.9 19

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี บิน Thai AirAsia

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี | พระมหามัยมุนี

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี | พระมหามัยมุนี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี
พระมหามัยมุนี
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี | พระมหามัยมุนี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว