แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ชิงเต่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ชิงเต่าทั้งหมด

ทัวร์จีน ชิงเตา 5 วัน 3 คืน พิชิตเขาไท่ซาน บิน Shandong Airlines

ทั่วไป
รหัส 7178
ทัวร์จีน - ชิงเต่า
5 วัน 3 คืน
Shandong Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้)
หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้)
เขาไท่ซาน
เขาไท่ซาน
ทะเลสาบต้าหมิงหู
ทะเลสาบต้าหมิงหู
เฮยหู่เฉวียน น้ำพุเสือดำ
เฮยหู่เฉวียน น้ำพุเสือดำ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน