ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 4 คืน เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ บิน SriLankan Airlines

ทัวร์อังกฤษ

SriLankan Airlines SriLankan Airlines
6 วัน 4 คืน
ลอนดอนอาย | สโตนเฮ้นจ์ | สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด | บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ | มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ | หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

ทัวร์อังกฤษ

SriLankan Airlines SriLankan Airlines
6 วัน 4 คืน
ลอนดอนอาย | สโตนเฮ้นจ์ | สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด | บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ | มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ | หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ลอนดอนอาย
สโตนเฮ้นจ์
สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด
บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์
หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่
 • เช้า

  • 06.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
  • 09.10น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ UL 403
  • 11.00น. เดินทางถึง สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน


  บ่าย

  • 13.05น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ UL 503
  • 20.00น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของประเทศอังกฤษ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย

  ค่ำ

  • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON AIRPORT หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon สนามบินสุวรรณภูมิ
  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon สนามบินศรีนาคา
  สนามบินศรีนาคา

  สนามบินโคลัมโบมีชื่อว่า Bandaranaike International Airport สนามบิน บันดาราไนเค ( หรือบางทีก็เรียกกันว่า Katunayake International Airport สนามบิน คาทูนายาเค หรือ Colombo International Airport สนามบินโคลัมโบ ห่างจากตัวเมืองโคลัมโบประมาณ 30 กม ที่เรียกว่าตัวเมืองเอาเป็นว่าจุดกลางๆเมืองคือที่ Railway Station ก็ประมาณหัวลำโพงบ้านเรา เป็นสถานีรถไฟศูนย์กลาง และบริเวณใกล้เคียงก็มีสถานีรถบัสและสถานีรถบัสเอกชน ด้วย

  Place Black Icon สนามบินฮีทโธรว์
  สนามบินฮีทโธรว์

  เป็นท่าอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮิลลิงดอน ห่างจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

  Place Black Icon มหานครลอนดอน
  มหานครลอนดอน

  เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน

  สรุป
  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON AIRPORT หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เดินทางไปยังเมือง Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนทั้งหลายยกให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ

  • เดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
  • นำท่านชม บ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต
  • ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity ริมแม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ ให้ท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึก


  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
  • เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก

  • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ ให้อิสระท่านเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ จากทีมฟุตบอลในดวงใจท่าน

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
  เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์

  Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

  Place Black Icon สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
  สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

  เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

  Place Black Icon บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์
  บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์

  เมืองสแตรทฟอร์ดเพียง เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

  Place Black Icon โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity
  โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity

  โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย

  Place Black Icon เมืองแมนเชสเตอร์
  เมืองแมนเชสเตอร์

  เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือแมนยู หรือ ปีศาจแดง

  Place Black Icon สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด
  สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด

  เป็นสนามเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีจำนวนความจุ 75,635 ที่นั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหลายๆทีมในสหราชอาณาจักร เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 และเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 และใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรป

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  โรงแรม MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) อดีตเมืองท่าสำคัญของอังกฤษ เมืองบ้านเกิดทีมสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล

  • ชมบริเวณ ท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) โดยบริเวณท่าเรือประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า
  • ชม ตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์และมีชื่อเสียงของเมืองลิเวอร์พูล


  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
  • เดินทางสู่ Bicester Village outlet ให้อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งของแบรนด์เนมอย่างจุใจ
  • เดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) เพื่อกลับที่พัก

  ค่ำ

  • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า


  Place Black Icon เมืองลิเวอร์พูล
  เมืองลิเวอร์พูล

  เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอร์ซีย์ไซด์ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ลิเวอร์พูลตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากน้ำเมอร์ซีย์ (Mersey Estuary) ลิเวอร์พูลก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1207 และได้รับฐานะเป็น “นคร” ในปี ค.ศ. 1880 ในทางประวัติศาสตร์ของมณฑลเดิมลิเวอร์พูลเป็นส่วนหนึ่งของแลงคาสเชอร์ ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ ภายในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป และความสะดวกในการติดต่อค้าขายกับการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ยิ่งทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น ภายในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 40% ของการค้าขายในโลกต้องผ่านเมืองท่าลิเวอร์พูลซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นเมืองสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของอังกฤษ

  Place Black Icon ท่าเรืออัลเบิร์ต
  ท่าเรืออัลเบิร์ต

  พื้นที่บริเวณริมน้ำแสนทันสมัยของลิเวอร์พูลแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมร้านอาหารและบาร์ที่ดีที่สุดของเมือง นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ชั้นยอดหลายแห่งด้วย เป็นท่าเรือประจำเมืองอันดับต้นๆ ของโลก ท่าเรืออัลเบิร์ตสร้างขึ้นมาในปี 1846 เป็นท่าเรือสุดทันสมัยที่มีเครนที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเป็นอันแรกๆ ของโลก และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นโกดังขนาดใหญ่หลายโกดังด้วย ปัจจุบัน ท่าเรืออัลเบิร์ตได้รับการปรับปรุงใหม่และเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่ง

  Place Black Icon ตึกรอยัลลิเวอร์
  ตึกรอยัลลิเวอร์

  อาคารที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของเมืองแห่งนี้ ประดับด้วยนกไลเวอร์เบิร์ด 2 ตัว ทำจากทองแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ครั้งหนึ่งอาคารนี้เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรป อาคารนี้เป็นที่ตั้งของบริษัท Royal Liver Insurance และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประดับน่านฟ้าของลิเวอร์พูลมากกว่า 100 ปีมาแล้ว โดยอาคารนี้สร้างขึ้นในปี 1911 มีความสูง 90 เมตร ในขณะนั้นไม่มีอาคารใดๆ เทียบได้เลย หอนาฬิกาทั้งสองแห่งของอาคารมีหน้าปัดที่ใหญ่กว่าบิ๊กเบนเสียอีก ส่วนโครงสร้างคอนกรีตที่แข็งแรงนั้นสะท้อนเงาของอาคารลงบนใจกลางเมืองอย่างน่าเกรงขาม ปัจจุบัน อาคารนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทประกันภัยดังกล่าวอยู่ และถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพร้อมกับทัวร์ การได้ชมอาคารจากภายนอกก็เป็นสิ่งที่ห้ามพลาดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมของลิเวอร์พูล

  Place Black Icon บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
  บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

  เป็นสวรรค์ของนักช้อป เอ้าท์เล็ทช็อปปิ้งหรูหรากิ๊บเก๋ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของอังกฤษ ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ให้เดินช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

  Place Black Icon มหานครลอนดอน
  มหานครลอนดอน

  เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • มุ่งสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ

  • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ที่แสดงส่วนความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การอาบนำ้ของคนแถบนี้


  บ่าย

  • เดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์

  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) เพื่อกลับที่พัก


  Place Black Icon เมืองบาธ
  เมืองบาธ

  เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลืออยู่มากมาย ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียนและความงดงามและความยิ่งใหญ่ทาง ประวัติศาสตร์ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บาธได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน
  พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน

  เป็นกลุ่มอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ําแร่ร้อนคิงส์(The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือบริเวณวัด และส่วนที่สามคือบริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ําแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ําและส่วนที่เป็นTurkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ําแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

  Place Black Icon เมืองซาลส์บัวรี
  เมืองซาลส์บัวรี

  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนในมณฑลวิลต์เชอร์ ตัวเมืองมีขนาดกะทัดรัดทำให้การเดินทางภายในเมืองน้องๆสามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวก ภายในเมืองมีวิหารซอลล์บรี่อันงดงาม ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางร้านค้าตกแต่งน่ารัก ร้านอาหาร ผับ บาร์ทันสมัยสลับกับโบสถ์เล็กๆ มีศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ และถนนเล็กๆตามแบบอังกฤษดั้งเดิม

  Place Black Icon สโตนเฮ้นจ์
  สโตนเฮ้นจ์

  เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางที่ราบซัลลิสเบอร์รี่ ในบริเวณตอนใต้ของอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยู่ในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซ้อนขึ้นไปข้างบน สโตนเฮนจ์มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน

  Place Black Icon มหานครลอนดอน
  มหานครลอนดอน

  เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย

  • ผ่าน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ
  • ผ่าน มหาวิหารเซนต์พอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  • ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) นาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก และฝั่งตรงข้ามแม่นำ้เทมส์จะเห็น ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป
  • ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ พระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามีใจกลางกรุงลอนดอน


  บ่าย

  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟร์ซีซั่น เพื่อลิ้มรสเป็ดย่างอันเลื่องชื่อ
  • เลือกซื้อสิ้นค้าที่ห้างดังใจกลางกรงุลอนดอนอย่าง ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)

  • เดินช้อปปิ้งบริเวณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ศูนย์กลางการช๊อปปิ้งแห่งมหานครลอนดอน

  ค่ำ

  • 18.00น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทร์ว
  • 21.30น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน UL 504


  Place Black Icon จัตุรัสพิคคาดิลลี่
  จัตุรัสพิคคาดิลลี่

  พิคคาดิลลีเซอร์คัสตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน เป็นไทม์สแควศูนย์กลางการจราจรที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อพื้นที่ ที่สำคัญ ทั้งจตุรัส Trafalgar โซโหไชน่าทาวน์และ Leicester Square ที่เป็นศูนย์กลางของลอนดอน

  Place Black Icon จัตุรัสทราฟัลการ์
  จัตุรัสทราฟัลการ์

  จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง เนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยวมหาศาล สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ลอร์ดเนลสัน วีรบุรษที่ถูกยิงสูญเสียดวงตา 1 ดวงและแขนหนึ่งข้างและเสียชีวิตในสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ์ โดยท่านเป็นผู้นำการรบที่ทำให้อังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งนี้

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์ปอล
  มหาวิหารเซนต์ปอล

  เป็น 1 ใน 4 โบสถ์โบราณของกรุงโรม ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ St.Paul แม้ว่าตัวอาคารจะอยู่นอก Vatican City โดนสิ้นเชิง อาคารนี้เป็นสมบัติ ของ Vatican City ไปเต็ม

  Place Black Icon มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์
  มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์

  เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่จัดพระราชพิธีสำคัญมานานนับพันปี ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส และยังเป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์มาหลายพระองค์ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในปัจจุบัน เป็นโบสถ์ใหญ่ โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์เวสต์มินสเตอร์คร่อมโบสถ์เก่าแก่ที่มีอยู่เดิม และพระองค์เลือกให้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง

  Place Black Icon หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
  หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

  เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic)

  Place Black Icon ลอนดอนอาย
  ลอนดอนอาย

  หรือมิลเลเนียมวีล เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มักเป้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก

  Place Black Icon ห้างแฮรอดส์
  ห้างแฮรอดส์

  เป็นห้างสรรพสินค้าที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต์ชื่อ อัลฟาเยด เป็นเจ้าของกิจการตั้งอยู่บนบรอมตันแถวๆย่าน " ไนท์บริดจ์ "(Knightsbridge) ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรูด้วยในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้านในพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดชั้น จึงเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการใช้เวลาเดินเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย

  Place Black Icon ถนนอ๊อกฟอร์ด แมนเช็สเตอร์
  ถนนอ๊อกฟอร์ด แมนเช็สเตอร์

  เป็นถนนในเมือง แมนเช็สเตอร์ซึ่งมีโรงแรมและบาร์มากมายตลอดทาง

  Place Black Icon สนามบินฮีทโธรว์
  สนามบินฮีทโธรว์

  เป็นท่าอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮิลลิงดอน ห่างจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน โฟร์ซีซั่น ลิ้มรสเป็ดย่างอันเลื่องชื่อ
  -

 • บ่าย

  • 12.45น. เดินทางถึง สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
  • 14.20น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน UL 406

  ค่ำ

  • 19.25น. ถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon สนามบินศรีนาคา
  สนามบินศรีนาคา

  สนามบินโคลัมโบมีชื่อว่า Bandaranaike International Airport สนามบิน บันดาราไนเค ( หรือบางทีก็เรียกกันว่า Katunayake International Airport สนามบิน คาทูนายาเค หรือ Colombo International Airport สนามบินโคลัมโบ ห่างจากตัวเมืองโคลัมโบประมาณ 30 กม ที่เรียกว่าตัวเมืองเอาเป็นว่าจุดกลางๆเมืองคือที่ Railway Station ก็ประมาณหัวลำโพงบ้านเรา เป็นสถานีรถไฟศูนย์กลาง และบริเวณใกล้เคียงก็มีสถานีรถบัสและสถานีรถบัสเอกชน ด้วย

  Place Black Icon สนามบินสุวรรณภูมิ
  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
6 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON AIRPORT หรือเทียบเท่า
2 โรงแรม MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า
3 โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า
4 โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า
5 -
6 -
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
 • หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
 • รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
 • หลักฐานการเงิน
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง
- กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องมีสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง รวมถึงต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)
 • หลักฐานการทำงาน
- เจ้าของกิิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
 • เอกสารส่วนตัว
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดาจากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน
 • ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลจากร้านแปลหรือศูนย์แปล พร้อมประทับตรา เท่านั้น

***ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ โดยยื่นวัซ่าแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28 )***
***โปรดเตรียมเอกสาร 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกโดยทางราชการ ต้องมีตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด***
***ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้***
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน***
***ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อยๆ ***

หมายเหตุ


 • ร้านค้าใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์
 • โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม
 • โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม โดยจะไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน
 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทราบ
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Longleg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • โปรดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • หากท่านได้ชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แต่ท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น (เช่นกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง) ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว จะต้องรอ Refund จากทางสายการบิน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

**ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี โดยจะครอบคลุมด้านรักษาพยาบาล 2 ล้านบาท, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทราบ)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ซึ่งครอบคลุม
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
***ไม่รวมประกันสุขภาพ แต่หากต้องการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้***
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท
 • ค่าแปลเอกสารที่ต้องมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ต่อคน ต่อวัน : 6 x 2 = 12 ปอนด์)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (10 ปอนด์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • เนื่องจากทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้วหลังจากที่ท่านจ่ายมัดจำหรือชำระค่าทัวร์จำนวนเต็ม  หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

ทัวร์อังกฤษ

SriLankan Airlines SriLankan Airlines
6 วัน 4 คืน
ลอนดอนอาย | สโตนเฮ้นจ์ | สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด | บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ | มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ | หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว