แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ไอร์แลนด์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ไอร์แลนด์ทั้งหมด

ทัวร์ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ 12 วัน 9 คืน มรดกโลกทางธรรมชาติไจแอนท์ คอสเวย์ เกาะของกษัตริย์ลิมเมอร์ริก บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 8071
ทัวร์ไอร์แลนด์ - ไอร์แลนด์
12 วัน 9 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
27 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
9 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
Carrick-A-Rede
Carrick-A-Rede
ไจแอนท์ คอสเวย์
ไจแอนท์ คอสเวย์
คลิฟส์ ออฟ โมเออร์
คลิฟส์ ออฟ โมเออร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)