Tourkrub Logo
หลงรัก หลวงพระบาง จึงต้องมาหาอีกหลายๆ ครั้ง

หลงรัก หลวงพระบาง จึงต้องมาหาอีกหลายๆ ครั้ง

หลวงพระบาง เที่ยวกี่ครั้งก็ไม่เบื่อจริงๆ เพราะสำหรับทริปนี้ไม่ได้เที่ยวครั้งแรก แต่เป็นเที่ยวหลวงพระบางหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ว่ามาเที่ยวครั้งไหนก็ทำให้ตกหลุมรักตลอดเวลา

หลงรัก หลวงพระบาง จึงต้องมาหาอีกหลายๆ ครั้ง
tk-icon
18 ต.ค. 2023
ทัวร์ครับ
พาเที่ยว
14,932
views

หลวงพระบาง มีดียังไงทำไมใครๆ ไปแล้วก็กลับไปเที่ยวอีกเรื่อยๆ ใครไม่เคยไปคงจะไม่เข้าใจ แต่คนเคยไปแล้วจะรู้ดีว่า หลวงพระบาง มีเสน่ห์มากมายแค่ไหน เมืองเล็กๆ เนิบๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก ซึ่งตรงกับเกณฑ์พิจารณาทุกอย่าง คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่แหล่งมรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย  

ทวนประวัติศาสตร์คร่าวๆ กันหน่อย หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง สมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง แต่เดิมมีชื่อว่า "เมืองซวา" (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.ศ.1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น "เชียงทอง"  เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1896 - พ.ศ. 1916) เสด็จกลับจากกัมพูชา อันเนื่องจากพระองค์และพระบิดาต้องเสด็จลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อน ซึ่งแท้จริงก็คือพระอัยกาของเจ้าฟ้างุ้มนั่นเอง เจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเมืองพระนคร หรือเมืองเสียมราฐ และนำกองทัพนับพันกำลังเพื่อกู้ราชบัลลังก์กลับคืน และสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาใหม่ และสถาปนาเมืองเชียงทองขึ้นเป็นราชธานีว่า กรุงศรีสัตนาคนหุตอุตตมราชธานี ต่อมาในรัชสมัยพระโพธิสารราชเจ้า พระองค์ได้ทรงอาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวง เมืองเชียงทองจึงมีชื่อเรียกว่า "หลวงพระบาง" นับแต่นั้นมา (Cr. Wikipedia)

หลวงพระบาง เมืองเล็กๆ น่ารักที่นักเที่ยวสายชิวไม่ควรพลาดกัน ที่เที่ยวไม่เยอะ เหมาะมาพักผ่อนแบบ slow life ใช้ชีวิตเนิบๆมาก มาดูคราวนี้เราไปเที่ยว หรือทำอะไรที่ หลวงพระบาง กันบ้าง 

ตักบาตรเช้า กิจกรรมที่แทบทุกคนที่มาหลวงพระบางไม่มีพลาด ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสืบทอดยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ที่หลวงพระบาง ตักบาตรด้วยข้าวเหนียวเพราะชาวหลวงพระบาง รับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก มีข้าวเจ้าหรือข้าวสวยน้อยมาก หรือนานๆที  

 

เดินชมเมือง หลวงพระบาง ด้วยตัวเมืองที่มีเอกลักษณ์ น่ารักและไม่ใหญ่มากเราสามารถเดินชมเมือง หรือถ้าใครขี้เกียจเดินก็เช่า หรือยืมจักรยานจากโรงแรมที่เราพักมาขี่ชมเมืองได้เลย หรือถ้าใครชอบแสงสีก็พอมีบ้างในยามค่ำคืน คือ ตลาดมืดที่ชาวหลวงพระบางเรียก หรือถนนคนเดินนั่นเอง ทั้งของกินและของช็อปปิ้งมีมากมายให้เลือกกันเลย

วัดเซียงทอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2103 ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขง ในบรรดาวัดวาอารามทั้งหมด วัดเชียงทองเป็นวัดที่สำคัญและมีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมามากที่สุด นักโบราณคดียกย่องไว้ว่า วัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อราว พ.ศ. 2101 – 2103 วัดนี้ยังถือเป็น ‘วัดประตูเมือง’ และท่าเทียบเรือทางเหนือของตัวเมืองและที่สำคัญ วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่รอดพ้นจากอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่เผาผลาญเมืองใน พ.ศ. 2430 โดยฝีมือของพวกฮ่อมาได้ สิมหรืออุโบสถของวัดเชียงทอง เป็นสิมหลังที่เก่าที่สุดในตัวเมืองเก่าหลวงพระบาง ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง ตามที่กล่าวไปก่อนหน้า และยังกลายเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมในเวลาต่อมา คือ หอพระบาง นั่นเอง

 

พระราชวังหลวงพระบาง คือที่ที่ “พระบาง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางประดิษฐานอยู่ที่นี่นั่นเอง อาคารหลังนี้เป็นอาคารเก่าที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างฝรั่งเศสและลาว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังหลวงพระบาง ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รัฐบาลใช้จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่าต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2518 เป็นต้นมา

น้ำตกตาดกวางสี ตาด แปลว่าน้ำตก ส่วนกวางสีในภาษาลาวนั้น หมายถึง กวางหนุ่มที่เขาเพิ่งเริ่มงอก ซึ่งเป็นลักษณะของกวางสีทองตัวนั้นนั่นเอง มีตำนานเกี่ยวกับน้ำตกเล่าว่า มีชายชราผู้ปราดเปรื่อง ได้ใช้เขาของกวางขุดลงไปยังพื้นดิน จนเกิดเป็นแหล่งน้ำขึ้นมา หลังจากนั้นก็ได้มีกวางสีทองมาอาศัยและดื่มกินน้ำอยู่โพรงถ้ำบริเวณหน้าผาหินปูนของทางน้ำตกนั่นเอง น้ำตกตาดกวางสี เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหลวงพระบาง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 32 กม.น้ำตกตาดกวางสี มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น มีความสูงโดยรวมประมาณ 75 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงมีสีเขียวมรกต น่าเล่นน้ำมากๆ ออกมาไกลเมืองนิดนึง แต่วิว และน้ำสีสวยจับใจจริงๆ

Saffron Coffee   อีกร้านกาแฟบรรยากาศดี ริมถนนใกล้ๆแม่น้ำโขง ขออนุญาตแนะนำร้านกาแฟอื่นๆบ้างไม่อย่างนั้น แทบทุกรีวิวมีแต่ร้านโจมา และ ประชานิยม ที่ทุกคนแวะไปหมดแล้ว Saffron Coffee เป็นร้านกาแฟที่ออกทันสมัยและค่อนข้างยอดนิยมพอสมควร  ร้านนี้จะคั่วและบดเอง เมล็ดกาแฟมาจากที่ราบสูงโบโลเว่น รสชาติกาแฟจะเข้มข้น ส่งกลิ่นหอมไปทั้วเพราะร้านเป็นแบบโอเพ่นเลย อากาศดีๆ นี่จิบกาแฟลืมเลย

Rosewood Luangprabang โรสวูด หลวงพระบาง โรงแรมที่ห่างจากตัวเมืองแค่สิบนาทีโดยรถยนต์ เราเลือกมาพักที่นี่เพราะได้ยินกิตติศัพท์ ความงามของการออกแบบ และธรรมชาติล้อมรอบทั้งน้ำตกและแม่น้ำ เอาเป็นว่าธรรมชาติกว่านี้ไม่มีอีกแน่ๆ ที่นี่ออกแบบโดย บิล เบนสลีย์ และสตูดิโอที่มีชื่อเสียงระดับโลกของเขาที่ชื่อ Bensley

โดยจำลองออกมาภายใต้คอนเซ็ปต์เมืองบนเนินเขาของลาวในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ที่ผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ดู Exotic เต็มไปด้วยรายละเอียด ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติแวดล้อม จริงๆ สวยลืมจนแทบไม่ต้องไปเที่ยวที่ใหน แทบอยากนอนดื่มด่ำในห้องที่สวยมาก ในโรงแรมอย่างเดียวเลย ^_^ ใครชอบธรรมชาติ ชอบความ Luxury แนะนำที่นี่เลย rosewoodhotels.com/luangprabang

แล้วเราจะพบกันใหม่เรื่อยๆ นะ หลวงพระบาง

หลวงพระบางเที่ยวง่าย เที่ยวเองก็ได้ แต่ถ้าไปเที่ยวหลวงพระบางกับทัวร์ก็สะดวกกว่ามากๆ เพราะไม่ต้องวานแพลนเที่ยวเองให้วุ่นวายใจ ซึ่งใครที่อยากไปตามรอยเที่ยวหลวงพระบางกับทัวร์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและจองทัวร์หลวงพระบางกับ ทัวร์ครับ  (Tourkrub) ได้เลย คลิกตรงนี้

ติดตามเรื่องราวการเดินทางและข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Sineha Bangkok

คุณชอบบทความนี้

อยากบอกต่อให้เพื่อนรู้ง่ายๆ แค่แชร์ให้เพื่อนเลย

บทความแนะนำ
อัพเดต 15 คาเฟ่ในกรุงเทพ บรรยากาศดี ชิคก็ได้ชิลล์ก็ดี
อัพเดต 15 คาเฟ่ในกรุงเทพ บรรยากาศดี ชิคก็ได้ชิลล์ก็ดี
คาเฟ่ในกรุงเทพมีเยอะมาก แต่มีคาเฟ่ที่ไหนบ้างที่ในปี 2020 ต้องตามไปเช็คอินให้ได้ ทัวร์ครับเรารวมมาให้แล้ว
17 ต.ค. 202324,210
ประกาศนโยบาย มาตรการรับมือสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 จาก ทัวร์ครับ
ประกาศนโยบาย มาตรการรับมือสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 จาก ทัวร์ครับ
17 ต.ค. 202312,158
ฟินให้สุดกับ 20 จุดชมซากุระในญี่ปุ่น หนึ่งปีมีครั้งเดียว  
ฟินให้สุดกับ 20 จุดชมซากุระในญี่ปุ่น หนึ่งปีมีครั้งเดียว  
แจกจุดชมซากุระสุดอลังที่ญี่ปุ่น ไปกี่ปีก็สุดปัง กับ 20 จุดชมซากุระในญี่ปุ่นอย่างเมืองโตเกียว โอซาก้า ฮอกไกโด ที่จะทำให้คุณไม่พลาดชมซากุระที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น
18 ต.ค. 20234,915
ตามเก็บ 15 จุดชมซากุระในเกาหลี ดีดี๊ มีแต่ความฟิน
ตามเก็บ 15 จุดชมซากุระในเกาหลี ดีดี๊ มีแต่ความฟิน
ฤดุสุดปังที่ใครๆก็ห้ามพลาด ต้องมาเที่ยวเกาหลีช่วงซากุระให้ได้สักครั้งในชีวิตกับ 15 จุดชมซากุระในเกาหลีสุดประทับใจ ไม่มาไม่ได้แล้ววว
18 ต.ค. 202313,465
20 สถานที่ชมซากุระในเอเชีย มีประเทศไหนบ้าง
20 สถานที่ชมซากุระในเอเชีย มีประเทศไหนบ้าง
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลแห่งความโรแมนติคคที่ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปเพราะเอเชียเราก็มี !! ทายกันออกมั้ยว่าเราพูดถึงเทศกาลอะไร ติ๊กต่อกๆ นั่นก็คือเทศกาลซากุระบานนั่นเอง !!
26 ต.ค. 20237,199
ตะลุยเก็บ 10 จุดชมซากุระในโตเกียว ไปที่เดียวไม่เคยพอ
ตะลุยเก็บ 10 จุดชมซากุระในโตเกียว ไปที่เดียวไม่เคยพอ
เที่ยวโตเกียวดูซากุระที่ไหนดี? เก็บให้ครบกับ 10 จุดชมซากุระที่โตเกียว ญี่ปุ่น ห้ามพลาด เมษายนนี้ต้องไป!
4 ธ.ค. 20234,978
LINE@ Tourkrubคุยกับทัวร์ครับ