ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เยอรมัน (44 แพ็คเกจ)

พบ 44 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(14)
(6)
(5)
(5)
(4)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(23)
(30)
(5)
(8)
(9)
(4)
(5)
(3)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(9)
(8)
(17)
(8)
(1)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(20)
(12)
(6)
(3)
(2)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 12945
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค 7 วัน 4 คืน พระราชวังซองซูซี ปราสาทปราก บิน EK
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สะพานชาร์ล / กำแพงเบอร์ลิน / พระราชวังซองส์ซูซี
24
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿35,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12842
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน ปราสาทปราก หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทแห่งปราก / ปราสาทครุมลอฟ / ฮัลชตัทท์
34
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13139
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสโรเมอร์ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ บิน CX
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / Church of Our Lady, Bruges / จัตุรัสโรเมอร์
35
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13108
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ล่องเรือแม่น้ำแซน มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ บิน EK
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
ถนนชองเอลิเซ่ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
16
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ทั่วไป
รหัส 13891
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท พระราชวังเชินบรุนน์ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
44
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14416
แนะนำ
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน หมู่บ้านกังหันลม สวนเคอเคนฮอฟ บิน QR
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / สวนเคอเคนฮอฟ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก / มหาวิหารโคโลญจน์
24
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿40,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14663
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน ฮัลล์สตัทท์ สะพานชาร์ลส์ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ฮัลชตัทท์ / สวนมิราเบล / สะพานชาร์ล / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ป้อมชาวประมง
42
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12778
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 8 วัน 5 คืน ฮัลล์สตัทท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK
เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / สวนมิราเบล / ฮัลชตัทท์
24
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12105
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน พระราชวังเชิร์นน์บรุน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน EK
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
สวนมิราเบล / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์
32
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12230
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน เมืองมรดกโลกฮอลสตัทท์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / สะพานชาร์ล / ฮัลชตัทท์
40
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿43,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12617
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ล่องเรือหลังคากระจก บิน QR
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / หอไอเฟล / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / หมู่บ้านกีธูร์น / มหาวิหารโคโลญจน์
24
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿43,900
เที่ยวเทศกาล
รหัส 14490
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ มหาวิหารโคโลญจน์ บิน CX
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
มี.ค.
อนุสรณ์สถานแห่งชาติอัมสเตอร์ดัม / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / สวนเคอเคนฮอฟ / จัตุรัสแกรนด์เพลซ / มหาวิหารโคโลญจน์
19
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿45,990
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14475
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เทศกาลตลาดคริสต์มาส ล่องเรือหลังคากระจก บิน CX
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เทศกาลตลาดคริสต์มาสกรุงบรัสเซลส์ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
18
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿45,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 13097
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค 6 วัน 3 คืน เที่ยวชมกรุงปราก จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ บิน TG
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
6 วัน 3 คืน
พ.ย.
จัตุรัสมาเรียน / มหาวิหารเซนต์วิตุส / ปราสาทแห่งปราก
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14637
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน เมืองมรดกโลกฮัลสตัทท์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
ปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก / สวนมิราเบล / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / มหาวิหารเซนต์วิตุส / โบสถ์เซนต์สตีเฟน
39
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13594
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ แม่น้ำดานูบ บิน TK
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทแห่งปราก / สะพานชาร์ล / ปราสาทนอยชวานสไตน์
42
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ทั่วไป
รหัส 14641
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก บิน TG
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / มหาวิหารโคโลญจน์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / จัตุรัสแกรนด์เพลซ / ล่องเรือกระจก / หอไอเฟล
25
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿51,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12335
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาพิลาทุส ล่องเรือบาโตมุชแม่น้ำแซน บิน TG
เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
ยอดเขาพิลาทุส / ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก / ปราสาทนอยชวานสไตน์
38
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿52,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14479
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาทิตลิส จัตุรัสโรเมอร์ บิน SQ
เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
พระราชวังแวร์ซายส์ / จัตุรัสโรเมอร์ / ยอดเขาทิตลิส
42
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿52,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13327
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ บิน TG
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก / ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
32
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11771
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 7 วัน 4 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา บิน QR
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบซุก / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์
21
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13633
ลดราคา
ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท ยอดเขาริกิ บิน TG
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น / เขาริกิ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท
23
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
54,900
฿53,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11967
ลดราคา
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์
35
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
57,900
฿56,900
ทั่วไป
รหัส 11746
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน QR
สวิส เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์
27
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿56,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13239
ลดราคา
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ล่องเรือหลังคากระจก บิน TG
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
30
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
58,888
฿57,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13996
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
37
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,900
ทั่วไป
รหัส 12806
ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ยอดเขาจุงเฟรา นั่งกระเช้าขึ้นกรินเดอวัลด์เฟียส บิน EK
สวิส เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ยอดเขาจุงเฟรา / ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ปราสาทโฮเฮนชวาน สเกา / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
37
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿59,900
ทั่วไป
รหัส 14696
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน ฮัลสตัท ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ฮัลชตัทท์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 9373
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ปราสาทนอยชวานสไตน์ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท / ยอดเขาซุกสปิตเซ่
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12328
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือบาโตมุชแม่น้ำแซน บิน SQ
เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ต / ยอดเขาทิตลิส / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ
49
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿59,999

 

เที่ยวสนุกสุดมันส์ ทัวร์เยอรมัน คือคำตอบ

หนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกในทุก ๆ ด้านก็คือเยอรมนี เป็นประเทศในยุโรปที่คนไทยจำนวนมากใฝ่ฝันว่าอยากไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต การมองหา ทัวร์เยอรมัน ราคาถูก ดี ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเวลาเดินทางไปแล้วจะได้รู้สึกประทับใจอย่างไม่รู้ลืม กระนั้นด้วยความที่ประเทศนี้มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่น่าสนใจจึงอยากให้เรียนรู้เรื่องราวพร้อมการเตรียมตัวดี ๆ เวลาไป ทัวร์เยอรมัน จะได้ไม่ผิดหวังตามที่ตั้งใจเอาไว้

ประวัติศาสตร์ประเทศเยอรมันนีและเรื่องน่าสนใจ

พื้นที่ของประเทศเยอรมนีมีผู้คนอาศัยอยู่มายาวนานกว่า 6 แสนปี แต่การค้นพบกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่จริง ๆ เริ่มต้นตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์เป็นกลุ่มชนเจอร์แมนิกอาศัยอยู่ไปจนถึงยุคเหล็กก่อนการเกิดอาณาจักรโรมันด้วยซ้ำ ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้มีการก่อกำเนิดชนเผ่าเยอรมันขนาดใหญ่จำนวนมาก อาทิ ชาวแฟรงก์, ชนอลามันท์, แซกซอน, ชัตต์, ซีกัม และทูริง จน ค.ศ. 260 ได้มีการเข้ารุกรานชาวโรมัน จนหลังจากรุกรานชาวฮัน ค.ศ. 375 เรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 395 ชาวโรมันอ่อนกำลังลงส่งผลให้ชาวเยอรมันเข้าครอบครองพื้นที่ได้ในวงกว้าง

ช่วง ค.ศ. 1815 มีการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐเยอรมันกับจักรวรรดิเยอรมันขึ้น กระทั่งช่วง ค.ศ. 1919 เป็นต้นมาระบอบจักรพรรดิเกิดการล่มสลายส่งผลให้เยอรมันเจอกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีภาวะเงินเฟ้อ ลัทธิคอมมิวนิสต์รัสเซียได้เข้ามาปกคลุมมากขึ้นจนเกิดขบวนการชาตินิยมนำโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ที่เราคุ้นเคยกันดี มีอุดมการชัดเจนจนทำให้ประชาชนหลงใหลและเขาเปลี่ยนมาใช้ชื่อพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน หรือ นาซี จนปี 1933 เกิดเหตุการณ์รุนแรงหลายอย่างทำให้นายกรัฐมนตรีฮิตเลอร์กดดันประธานาธิบดีพร้อมหลอกล่อสภาพเพื่อลงมติรัฐบัญญัติมอบอำนาจจนทำให้เขาก้าวขึ้นเป็นผู้นำเยอรมันแบบเต็มตัว

ค.ศ. 1939 ฮิตเลอร์คือผู้เริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยการบุกไปยึดโปแลนด์และทำลายประเทศอื่น ๆ ในยุโรป มีการทำสัญญาไตรภาคีกับญี่ปุ่นและอิตาลี ค.ศ. 1949 พื้นที่เยอรมันแผ่ขยายในยุโรปมากที่สุด ทว่าสุดท้าย ค.ศ. 1945 เยอรมันแพ้สงครามโลกและฮิตเลอร์ก็ฆ่าตัวตาย หลังสงครามสงบเยอรมันถูกแบ่งเป็นเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออก มีการสร้างกำแพงเบอร์ลินเพื่อแบ่งพื้นที่เนื่องจากชาวเยอรมันตะวันออกต้องการหนีความแร้นแค้นมาทางตะวันตก ในที่สุด ค.ศ. 1989 มีการพังกำแพงเบอร์ลินและถือเป็นการรวมประเทศอย่างถาวร ล้มล้างระบอบคอมมิวนิสต์จนกลายเป็นเยอรมันมาจนทุกวันนี้

วัฒนธรรมในเยอรมันก็ไม่ต่างกับชาวยุโรปทั่วไปมากนัก อาจมีการทักทายด้วยการจูบเบา ๆ ตรงแก้ม 2 ข้าง หากคน ๆ นั้นสนิทสนมในระดับหนึ่ง รวมถึงคนเยอรมันจะตรงต่อเวลามาก ศาสนาของประเทศมีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์ในปริมาณเท่า ๆ กัน และมีบ้างที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ ตามพื้นที่ของตนเอง ภาษาอย่างเป็นทางการของพวกเขาคือ ภาษาเยอรมัน มีจำนวนประชากรราว 25 ล้านคนเศษ

 

เทศกาลสำคัญเพื่อคน ทัวร์เยอรมัน จะได้สนุกมากขึ้น

การเดินทางไป ทัวร์เยอรมัน ยิ่งถ้าได้ไปช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของประเทศนี้จะช่วยเพิ่มอรรถรสความสนุกมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว มีเทศกาลไหนน่าสนใจบ้างมาดูกัน

 • 1 มกราคม เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกประเทศ หากใครมา ทัวร์เยอรมัน ช่วงนี้จะพบกับแสงสี การแสดง รวมถึงการประดับประดาอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ด้วยความสวยงาม ครึกครื้น
 • เทศกาลเบียร์ หรือคนเยอรมันเรียกว่า Oktoberfest เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่ช่วงปลายกันยายนถึงต้นตุลาคมเป็นเวลา 16 วัน ปัจจุบันเทศกาลนี้ให้ถือเป็นการรวมชาติเยอรมันจะมีผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาชมแสงสี และดื่มเบียร์เยอรมันกันอย่างสนุกสนาน
 • เทศกาลคาร์นิวัล มักจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ผู้คนจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสออกมาเดินขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองกันอย่างครึกครื้น
 • เทศกาลคริสต์มาสและวันแกะกล่องของขวัญ ด้วยชาวเยอรมันเกือบทั้งประเทศนับถือศาสนาคริสต์ เทศกาลวันคริสต์มาสและวันแกะกล่องของขวัญจึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ อลังการ งดงามมาก ๆ ผู้คนออกมาฉลอง มีการประดับประดาอาคารบ้านเรือนอย่างสวยงาม

สภาพอากาศและฤดูกาลก่อนไป ทัวร์เยอรมัน

สภาพอากาศของการมา ทัวร์เยอรมัน ก็คล้ายกับประเทศในยุโรปหลาย ๆ ที่โดยแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาลประกอบไปด้วย

 • ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศในช่วงนี้จะหนาวเย็นมาก ๆ มีหิมะตกในหลายพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยราว -5 – 5 องศา ใครชอบมา ทัวร์เยอรมัน แบบหนาว มาหน้านี้ก็ได้พบกับความสวยงามจากธรรมชาติตามภูเขาที่มีหิมะปกคลุม
 • ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากช่วงหน้าหนาว อากาศเย็นสบาย ๆ แต่ถ้าคนไทยไปอาจยังรู้สึกหนาวอยู่  ทัวร์เยอรมัน ช่วงสงกรานต์ แบบนี้จะเริ่มเห็นดอกไม้ผลิดอกออกช่อ ต้นไม้มีการแตกใบอ่อนสวยงามเป็นธรรมชาติมาก
 • ฤดูร้อน ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม สภาพอากาศกำลังอุ่น ๆ ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปอุณหภูมิเฉลี่ยราว 18-20 องศาเซลเซียส เหมาะกับคนไทยที่ไม่ชอบอากาศหนาวจัด
 • ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน อากาศจะเริ่มเย็นลงกว่าเดิม ในช่วงนี้อาจมีฝนตกชุกบางพื้นที่ บรรดาใบไม้ดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม แดง น้ำตาล บางต้นค่อย ๆ ร่วงหล่นเพื่อผลัดใบเข้าสู่หน้าหนาว

 

เวลาและระยะเวลาในการเดินทางไป ทัวร์เยอรมัน

การปรับเวลาให้กลายเป็นเวลาท้องถิ่นคือสิ่งสำคัญ คนที่ไป ทัวร์เยอรมัน ต้องรู้ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเวลาจะช้ากว่าบ้านเราประมาณ 5 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเวลาจะช้ากว่าบ้านเรา 6 ชั่วโมง ขณะที่การเดินทางไป ทัวร์เยอรมัน หากบินตรงจะใช้เวลาในการเดินทางราว 11 ชั่วโมง แต่ถ้ามีแวะเปลี่ยนเครื่องก็จะเพิ่มเข้าไปจากนั้นประมาณ 13 ชั่วโมง ด้านการเดินทางภายในประเทศส่วนใหญ่จะใช้ระบบรางเป็นหลักเพราะสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

>>10 ไอเทมที่ห้ามลืมพก เมื่อต้องไปเที่ยวต่างประเทศ<<

เตรียมตัวอะไรบ้างเมื่อจะไป ทัวร์เยอรมัน

ก่อนเดิมทางไป ทัวร์เยอรมัน ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเวลาไปถึงแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลังพร้อม ทัวร์เยอรมัน ได้อย่างสบายใจ

 • การจะไป ทัวร์เยอรมัน จำเป็น ต้องมีวีซ่าพร้อมกับพาสปอร์ต โดยสามารถขอวีซ่าเข้าเยอรมันได้หรือจะใช้วีซ่าเชงเก้นก็ไม่มีปัญหา เมื่อถึง ตม. ที่เยอรมันก็ยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ต้องมีการตรวจสอบกับสายการบินให้ดีว่าให้น้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสารแต่ละคนเท่าไหร่ หากไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อน้ำหนักเกินจะต้องเสียเงินเพิ่มเติม
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถเปิดโรมมิ่งเพื่อใช้งานได้แต่ต้องมีการติดต่อกับเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ไว้ล่วงหน้า หรือบางคนจะเลือกใช้บริการพ็อกเก็ตไวไฟก็สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยากดีเหมือนกัน
 • ปลั๊กไฟของเยอรมันจะมีลักษณะขากลมคู่และคลิปกราวนด์ 2 ด้าน ตัวเต้าเสียบของที่นี่จะเป็นหลุมลงไป หากให้ชัวร์นำเอาหัวปลั๊กติดไฟด้วยเพิ่มความมั่นใจว่าใช้ไฟฟ้าบ้านเขาได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจ
 • ค่าเงินของเยอรมันจริง ๆ แล้วเขามีสกุลเงินมาร์คเยอรมันแต่สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถแลกเงินยูโรเอาไปใช้ได้ โย 1 ยูโร = ราว 40 บาทไทย แนะนำให้แลกจากเมืองไทยไปก่อนเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า ไม่ยุ่งยากเวลาต้องไปหาแลกตอน ทัวร์เยอรมัน

>> เลือกดูทัวร์เยอรมัน 10 วัน เที่ยวแบบจัดเต็ม คลิกเลย!! <<

เมืองหลักที่ต้องสัมผัสเมื่อไป ทัวร์เยอรมัน

ด้วยความเจริญบวกกับความยิ่งใหญ่ของประเทศนี้ทำให้มีหลายเมืองหลักมาก ๆ ที่ควรค่ากับการไปสัมผัสเมื่อ ทัวร์เยอรมัน มาดูกันว่ามีเมืองอะไรกันบ้าง

เที่ยวเยอรมัน - มิวนิค (Munich)

เมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน ใครมาที่นี่ก็ต้องไม่พลาดสัมผัสกับรสชาติเบียร์แท้ ๆ แถมยังเป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจแข็งสุดของประเทศ บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นสไตล์บาโรก ผสมความเป็นบาวาเรียนขนานแท้ทำให้เมืองนี้คือเมืองหลัก ๆ เมื่อไป ทัวร์เยอรมัน ต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

เที่ยวเยอรมัน - เบอร์ลิน (Berlin)

คงรู้จักกำแพงเบอร์ลินกันดี ที่นี่จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เมื่อก้าวเท้าเข้ามายังเมืองแห่งนี้สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือความเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยจางหายไปไหน ยังคงพบเห็นบ้านเรือนยุคเก่าได้เสมอ สถาปัตยกรรมหลายแห่งยังถูกรักษาเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ชาติ

เที่ยวเยอรมัน - โคโลญจน์ (Koln)

เมืองชื่อดังที่ผลิตน้ำหอมและผลิตภัณฑ์รักษากลิ่นกาย ยังคงมีความคลาสสิกให้เห็นอยู่เสมอ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งให้น่าสัมผัส รวมถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็ยังมีอะไรดี ๆ ให้ได้เห็นกันอีกเพียบ มา ทัวร์เยอรมัน ทั้งทีอย่าพลาดมาเยี่ยมโคโลญจน์เป็นอันขาด

เที่ยวเยอรมัน - แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)

ว่ากันว่าเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำไมนซ์ ธนาคารกลางยุโรปก็ตั้งอยู่ที่นี่ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินนานาชาติอีกนับไม่ถ้วน แถมสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นสนามบินที่มีการจราจรคับคั่งลำดับต้น ๆ ของโลก แม้ภาพลักษณ์จะดูหรูหราทันสมัยแต่หลายพื้นที่ยังคงซ่อนความเก่าแก่เอาไว้ให้สัมผัสอยู่

เที่ยวเยอรมัน - เดรสเดน (Dresden)

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอลแบร์ ตอนใต้ของเบอร์ลิน ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอายุยาวนานมาก สามารถพบความคลาสสิกในสไตล์เยอรมันเก่า ๆ ได้จากที่นี่ มีเขตเมืองเก่าและเขตเมืองใหม่ให้ได้สัมผัสกับความต่างที่ลงตัว สวยงาม น่าท่องเที่ยวมาก

เที่ยวเยอรมัน - ฮัมบูร์ก (Hamburger)

เมืองขนาดใหญ่อันดับ 2 รองจากเบอร์ลิน ได้รับการยกให้เป็น “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” จะได้พบกับความสวยงามต่าง ๆ ภายในเมืองแห่งนี้มากมายโดยเฉพาะวิถีชีวิตพร้อมด้วยอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรป ใครมา ทัวร์เยอรมัน ทั้งทีหากพลาดเมืองนี้แล้วจะเสียใจมาก

สถานที่เที่ยวน่าสนใจเมื่อไป ทัวร์เยอรมัน

เที่ยวเยอรมัน - มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral)

เริ่มต้นกันด้วยสถานที่แรกสำหรับคนที่อยาก ทัวร์เยอรมัน ก็คือมหาวิหารแห่งนี้ในเมืองโคโลญจน์ ถือเป็นวิหารประจำเมือง คริสตจักรสไตล์โกธิคที่ได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 12 คริสตจักรที่สวยงามที่สุดแห่งยุคกลาง ความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มีอยู่ทุกจุดแม้แต่กระจกยังถูกบรรจงสร้างและออกแบบด้วยความประณีตวิจิตรสุด ๆ ไปเลย

เที่ยวเยอรมัน - ปราสาทไฮเดนเบิร์ก (Heidelberg)

แม้บางส่วนของปราสาทจะโดนทำลายแต่ยังคงมีความสง่างามให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เมื่อมา ทัวร์เยอรมัน ทั้งทีไม่ควรพลาดมาสถานที่แห่งนี้ เป็นปราสาทที่ถูกสร้างตามแบบฉบับของยุโรปแท้ ๆ ภายในมีจุดท่องเที่ยวหลายมุม เช่น ที่ผิงไฟแบบเรเนซองส์, ตัวโบสถ์ของปราสาท, สวนที่ไม่เคยสร้างเสร็จ หรือจะเดินออกมาตรงสะพานประจำเมืองก็สวยไปอีกแบบเช่นกัน

เที่ยวเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์  (Neuschwanstein Castle)

ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทแห่งเทพนิยายดิสนีย์ที่เราเห็นกัน ภายในนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ 14 ห้อง โดยเฉพาะห้องบรรทมของพระเจ้าลุดวิก อันถือเป็นห้องห้ามพลาด ใช้การสร้างสไตล์โกธิคพร้อมตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้อันงดงาม กับอีกห้องคือ โทรนฮอลล์ มีความอลังการงานสร้างด้วยศิลปะสไตล์ไบแซนไทน์

เที่ยวเยอรมัน - ทะเลสาบโบเดนเซ่ (Lake Constance)

แค่คิดภาพว่ามองเห็นทะเลสาบโดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลังก็ฟินสุด ๆ แล้ว และทะเลสาบแห่งนี้ก็คือความฟินที่ได้รับจริง ๆ เป็นอาณาเขตของ 3 ประเทศคือ เยอรมัน, ออสเตรีย และสวิส มีกิจกรรมหลายาอย่างให้ทำ เช่น เล่นวินด์เซิร์ฟ, เรือใบ, ว่ายน้ำ, พายเรือ หรืออยากไปสัมผัสวิวสวย ๆ ตามจุดท่องเที่ยวก็สามารถไปได้

เที่ยวเยอรมัน - หุบเขาโรแมนติกไรน์  (Rhine Gorge)

เป็นหุบเขาของเส้นทางเมือง Bingen และ Bonn แล้วแม่น้ำไรน์ไหลผ่านพาดกลาง คนแถวนี้เรียกว่า ไรน์ฟยอร์ด จะได้พบกับปราสาทในยุคกลางกว่า 40 แห่ง หมู่บ้าน ไร่องุ่น เรียกว่ามีความธรรมชาติสุด ๆ จนใครไปก็ต้องหลงใหลในความงดงามของสถานที่เที่ยวแห่งนี้

อาหารต้องลองเมื่อมา ทัวร์เยอรมัน

อาหารเยอรมันจัดเป็นอีกสิ่งน่าสนใจมาก ๆ สำหรับคนมาถึงที่ทั้งทีไม่ลองหน่อยคงเสียดายมาก ๆ ว่าแล้วก็ลองมาดูกันว่า ทัวร์เยอรมัน ทั้งทีต้องทานอะไรบ้าง

 • ไส้กรอกขาว

อาหารประจำถิ่นแห่งแคว้นบาวาเรีย มีส่วนผสมของเนื้อลูกวัว เบคอน เพิ่มรสชาติด้วยพาสลีย์ มะนาว กระวาน หัวหอม หากจะทานต้องแกะเปลือกออก มักทานกันก่อนเที่ยงยิ่งได้ทานคู่กับเบียร์เยอรมันด้วยแล้วรับรองว่าอร่อยเข้ากันอย่าบอกใครเชียว

 • ขาหมูเยอรมัน

จริงแล้วสูตรก็ไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านเรามากนัก แต่ความพิเศษและอาจเป็นวัฒนธรรมของคนที่นี่คือ เมื่อสั่งขาหมูเยอรมัน 1 จาน นั่นหมายถึงต้องทานให้หมดแค่ 1 คนเท่านั้น แล้วแนะนำว่าหากต้องการมาสัมผัสความอร่อยให้มาช่วงเทศกาลเบียร์รับรองว่าอิ่มอร่อยมากกว่าเดิม

 • Currywurst

อันนี้จริง ๆ ก็คือไส้กรอกแต่เป็นของชื่อดังแห่งเมืองเบอร์ลิน จะราดซอสมะเขือเทศแบบจุใจ โรยผงกะหรี่หรือซอสแกงกะหรี่โฮมเมดก็แล้วแต่ชอบ

 • Schnitzel

ไป ทัวร์เยอรมัน เราสามารถพบอาหารชนิดนี้ได้แทบทุกที่ จะเนื้อแกะ เนื้อหมู เนื้อลูกวัวก็นำมาเป็นวัตถุดิบได้ นำเนื้อไปทุบบาง ๆ ชุบแป้ง ไข่ เกล็ดขนมปัง ทอดพอสุก เสิร์ฟกับผักย่าง สลัด มันบด อร่อยมาก

ของฝากจาก ทัวร์เยอรมัน

 • โคโลญจน์

หากไป ทัวร์เยอรมัน เมืองโคโลญจน์สิ่งที่ควรซื้อกลับมามาก ๆ คือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายหรือโคโลญจน์ นี่คือต้นตำรับแท้ ๆ ก่อนได้รับความนิยมไปทั่วโลก

 • เบียร์เยอรมัน

มาถึงที่ทั้งทีจะไม่ซื้อเบียร์กลับไปได้อย่างไร มีหลายยี่ห้อ หลายประเภทให้เลือกสรร จะเบียร์ดำ เบียร์ลาเกอร์ เบียร์คราฟท์ เชิญเลือกตามสะดวกได้เลย

 • ตุ๊กตา Hummel Figurines

ตุ๊กตาดินเผาเพนท์สีด้วยมือ ไม่มีการใช้เครื่องจักรเหมือนตุ๊กตาประเภทอื่น ส่งผลให้มา ทัวร์เยอรมัน ควรซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกหน่อย

 • นาฬิกาแขวนผนังกุ๊กกู๋

หรือนาฬิกาแขวนผนังกาเหว่า นี่คือต้นกำเนิดของนาฬิกาประเภทนี้ดังนั้นไม่ซื้อกลับมามันดูจะขาด ๆ อะไรบางอย่างไป

 • นีเวีย

ต้นตำรับก่อนส่งขายไปทั่วโลกก็มาจากเยอรมัน มา ทัวร์เยอรมัน ถึงที่ทั้งทีจะไม่ซื้อกลับไปฝากหน่อยก็กะไรอยู่เหมือนกันนะ

หวังว่าทุกคนที่อยากไป ทัวร์เยอรมัน จะได้สัมผัสกับสิ่งที่ตนเองต้องการ เก็บความสนุก ความประทับใจเอาไว้อีกนานแสนนาน