ทัวร์เยอรมัน ทัวร์เยอรมัน ราคาถูก (42 แพ็คเกจ)

พบ 42 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(13)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(15)
(32)
(30)
(1)
(3)
(2)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(9)
(9)
(15)
(6)
(2)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(19)
(8)
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 12945
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค 7 วัน 4 คืน พระราชวังซองซูซี ปราสาทปราก บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สะพานชาร์ล / กำแพงเบอร์ลิน / พระราชวังซองส์ซูซี
24
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿35,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13139
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสโรเมอร์ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ บิน CX (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / Church of Our Lady, Bruges / จัตุรัสโรเมอร์
35
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11997
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ล่องเรือหลังคากระจกชมอัมส์เตอร์ดัม บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ
24
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13108
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ล่องเรือแม่น้ำแซน มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
ถนนชองเอลิเซ่ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
16
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ทั่วไป
รหัส 13891
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท พระราชวังเชินบรุนน์ บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
44
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12778
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 8 วัน 5 คืน ฮัลล์สตัทท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / สวนมิราเบล / ฮัลชตัทท์
24
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12105
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน พระราชวังเชิร์นน์บรุน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
พ.ย.
สวนมิราเบล / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์
32
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12230
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน เมืองมรดกโลกฮอลสตัทท์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / สะพานชาร์ล / ฮัลชตัทท์
40
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿43,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12842
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน ปราสาทปราก หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทแห่งปราก / ปราสาทครุมลอฟ / ฮัลชตัทท์
34
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿44,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12915
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน เมืองมรดกโลกฮัลสตัทท์ บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
ต.ค.
ป้อมชาวประมง / สะพานชาร์ล / ฮัลชตัทท์
39
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿44,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13097
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค 6 วัน 3 คืน เที่ยวชมกรุงปราก จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
6 วัน 3 คืน
พ.ย.
จัตุรัสมาเรียน / มหาวิหารเซนต์วิตุส / ปราสาทแห่งปราก
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12586
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค เยอรมัน 6 วัน 3 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ หมู่บ้านฮัลสตัท บิน BR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย เชค เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
6 วัน 3 คืน
ธ.ค.
พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์ / ถนนคาร์ทเนอร์
31
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12617
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ล่องเรือหลังคากระจก บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / หอไอเฟล / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / หมู่บ้านกีธูร์น / มหาวิหารโคโลญจน์
24
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿47,900
ทั่วไป
รหัส 11548
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน OS/LH
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
พระราชวังเชินบรุนน์ / ปราสาทแห่งปราก / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
36
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿48,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12412
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิส ออสเตรีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
พระราชวังเชินบรุนน์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / หมู่บ้ํานอองกีเชม / ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
32
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12863
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ล่องเรือบาโตมุช พระราชวังแวร์ซายส์  ยอดเขาจุงเฟรา บิน SQ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ
47
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿49,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12222
ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน ออสเตรีย 8 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ สะพานไม้คาเปล นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน LX
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 6 คืน
พ.ย.
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ / ล่องเรือทะเลสาบซุก / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / รถไฟจุงเฟราบาห์น / ปราสาทนอยชวานสไตน์
32
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿51,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 10143
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ บิน TG
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / มหาวิหารซาเครเกอร์ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
26
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿52,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12328
ลดราคา
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือบาโตมุชแม่น้ำแซน บิน SQ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท / ยอดเขาทิตลิส / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ
49
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
58,999
฿52,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13327
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก / ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
32
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11771
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 7 วัน 4 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา บิน QR
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบซุก / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์
21
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13633
ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท ยอดเขาริกิ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น / เขาริกิ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท
23
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿54,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11967
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์
35
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿57,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13239
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ล่องเรือหลังคากระจก บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
30
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿58,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 13594
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ แม่น้ำดานูบ บิน TK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทแห่งปราก / สะพานชาร์ล / ปราสาทนอยชวานสไตน์
42
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿58,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12335
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาพิลาทุส ล่องเรือบาโตมุชแม่น้ำแซน บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
ยอดเขาพิลาทุส / ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก / ปราสาทนอยชวานสไตน์
38
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿58,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13996
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
37
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,900
ทั่วไป
รหัส 12806
ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ยอดเขาจุงเฟรา นั่งกระเช้าขึ้นกรินเดอวัลด์เฟียส บิน EK (รวมค่าวีซ่า)
สวิส เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ยอดเขาจุงเฟรา / ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ปราสาทโฮเฮนชวาน สเกา / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
37
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿59,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 9373
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ บิน QR (รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ปราสาทนอยชวานสไตน์ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท / ยอดเขาซุกสปิตเซ่
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿62,555
บินดีพักหรู
รหัส 13041
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านฮัลล์ตัท ยอดเขาซุกชพิตเซ่ บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / โรงละครหลวงบูดาเปสต์ / ฮัลชตัทท์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / Cogwheel Train / ปราสาทนอยชวานสไตน์
42
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿69,900
Germany Cheap