Tourkrub Logo
ทัวร์อินเดีย ป้อมแอมเบอร์

ทัวร์อินเดีย ป้อมแอมเบอร์

พบ 2 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ชมสถาปัตย์
รหัส 16998
16998 ทัวร์อินเดีย  วัน 4 คืน เมืองเดลี  เมืองชัยปุระ  ประตูปาตริกา 5 บิน IndiGo
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 4 คืน
มี.ค.
เมืองเดลี เมืองชัยปุระ ประตูปาตริกา
1
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
IndiGo
21,990
เริ่มต้น19,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17672
17672 ทัวร์อินเดีย  วัน 4 คืน เมืองเดลี  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท ประตูปาตริกา เมืองอัครา 5 บิน Indigo Air
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองเดลี พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท ประตูปาตริกา เมืองอัครา
1
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Indigo Air
25,990
เริ่มต้น23,990
  • ‹‹
  • 1
  • ››
ป้อมแห่งนี้อยู่ที่เมืองอาเมร์ ตรงบริเวณชานเมืองชัยปุระ ห่างจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน