ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาถูก (15 แพ็คเกจ)

พบ 15 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(11)
(2)
(2)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(10)
(12)
(10)
(3)
(2)
(2)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(7)
(6)
(2)
สายการบิน
(6)
(4)
(4)
(1)
ชมสถาปัตย์
รหัส 12232
ลดราคา
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน ประตูสวรรค์ฮันดารา ทานดินเนอร์ที่หาดจิมบารัน บิน SL
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย.
สวนพระวิษณุ / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / ประตูสวรรค์ฮันดารา / หาดจิมบารัน
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
11,999
฿10,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 11852
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน บาหลีสวิงค์ เทือกเขาคินตามณี วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ บิน SL
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
บาหลีสวิงค์ / เทมภัคศิริงค์ / ภูเขาไฟคินตามนี / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,555
ทั่วไป
รหัส 13835
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 2 คืน วิหารเบซากีห์ ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดอุลันดานู บิน FD
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
4 วัน 2 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
วัดเบซากีห์ / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / ประตูสวรรค์ฮันดารา
17
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12370
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน วัดเบซากีห์ วิหารทานาล็อท อนุสาวรีย์มหาภารตะ บิน SL
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
สวนพระวิษณุ / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / วัดเบซากีห์
14
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿14,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12730
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านคินตามานี วิหารทานาลอต บิน SL
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
4 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / หมู่บ้านคินตามณี / เทมภัคศิริงค์ / นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
9
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿15,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13639
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 4 คืน เกาะนูซาเปนิดา บาหลีสวิงค์(ไม่รวมค่าใช้จ่าย) บิน SL
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
บาหลีสวิงค์ / นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง / บารองแดนซ์ / เกาะนูซาเปอนีดา
18
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿18,900
ทั่วไป
รหัส 13816
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน วัดเลมปูยางค์ วัดอูรันดานูบราตัน บิน TG
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / บาหลีสวิงค์ / วัดเลมปูยางค์ / วัดเตียร์ตาอัมปีล / หาดจิมบารัน / วัดอูลูวาต
14
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿18,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13545
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานูบราตัน ทะเลสาบบราตัน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว บิน BI
บรูไน อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว) / มัสยิดทองคำ / วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต) / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / หมู่บ้านคินตามณี
15
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿19,900
ทั่วไป
รหัส 14065
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน วัดเทมภัคสิริงค์ สวนน้ำตีร์ตากังกา นาข้าวขั้นบันได บิน TG
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง / พระราชวังนํ้า
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿21,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12898
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน มัสยิดทองคำ จุดชมวิวภูเขาไฟตาอัล บิน BI (เก็บทิปที่สนามบิน)
บรูไน - ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ภูเขาไฟตาอัล / กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ / มัสยิดทองคำ
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿21,990
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13348
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานูบราตัน ชมมัสยิดทองคำ บิน BI (เก็บทิปสนามบิน)
บรูไน อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / วัดเตียร์ตาอัมปีล
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿21,991
ชมสถาปัตย์
รหัส 13110
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลีไซฟุดดีนที่3 ชมวิวภูเขาตาอัล บิน BI
บรูไน - ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
People’s Park in the Sky / ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว) / มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3
19
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿22,900
ทั่วไป
รหัส 13746
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 4 คืน มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดบราตัน นาขั้นบันได บิน SL
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
บาหลีสวิงค์ / นาข้าวขั้นบันไดเตกัลลาลัง / วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน) / บุโรพุธโธ
15
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿22,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12486
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน เทือกเขาคินตามณี ชมหาดทรายสีดำ บิน TG
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
สวนพระวิษณุ / หาดคารามัส / ภูเขาไฟคินตามนี
20
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿26,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12496
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 4 คืน มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ วัดเบซากิห์ บิน TG
บาหลี
ทัวร์อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
บาหลีสวิงค์ / ภูเขาไฟกุนุงอากุง / วัดเบซากีห์ / บุโรพุธโธ
24
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿31,999
Indonesia Cheap