ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี 9 วัน (15 แพ็คเกจ)

พบ 15 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(9)
(4)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(8)
(8)
(10)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(6)
(8)
(15)
(20)
(7)
สายการบิน
(5)
(7)
(3)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 12566
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ยอดเขามองบลังค์ มหาวิหารมิลาน บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่ / เขามองบลังค์ / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล
27
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿47,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14242
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน หอเอนปิซ่า ยอดเขาทิตลิส บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / The TITLIS Cliff Walk / ยอดเขาทิตลิส / จัตุรัสซานมาร์โค / หอเอนปิซ่า
43
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13197
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 9 วัน 6 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า ล่องเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ บิน QR
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ซากเมืองปอมเปอี / ถํ้าบลูก็อตโต / หอเอนปิซ่า
43
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿51,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13088
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน หอเอนปิซ่า ยอดเขาGrindelwald First บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ม.ค.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ / เวนิส / หอเอนปิซ่า
42
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿52,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14127
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 9 วัน 6 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า ล่องเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ บิน QR
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
43
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12809
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ล่องเรือแม่น้ำแซน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทิทลิส บิน EK (รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / ยอดเขาทิตลิส / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
29
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿55,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11984
ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาจุงฟราวน์ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / ยอดเขาจุงเฟรา / ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์
38
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13203
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ยอดเขาจุงเฟรา รับประทานอาหารบนหอไอเฟล บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / พระราชวังแวร์ซายส์ / หอไอเฟล / จัตุรัสทรอคาเดโร / หอเอนปิซ่า / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / กลุ่มโรมันฟอรัม
40
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿66,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13689
ทัวร์อิตาลี มิลาน 9 วัน 6 คืน ล่องเรือกอนโดล่า สนามกีฬาโคลอสเซียม เทือกเขาโดโลไมท์ บิน TG
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
9 วัน 6 คืน
พ.ย.
เวนิส / ล่องเรือกอนโดล่า / โคลีเซียม / หมู่บ้านเซนต์มักดาเลนา / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿75,900
ทั่วไป
รหัส 13868
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พระราชวังแวร์ซาย ยอดเขาจุงเฟรา หอเอนเมืองปีซ่า บิน TG
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
โคลีเซียม / สะพานถอนหายใจ / ยอดเขาจุงเฟรา / ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
39
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿75,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13207
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเสส 9 วัน 6 คืน ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายย์ บิน QR
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
โคลีเซียม / หอเอนปิซ่า / พระราชวังแวร์ซายส์
34
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿78,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13405
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ขึ้นหอไอเฟิลชั้น 2 ยอดเขาจุงเฟรา บิน QR (รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
หอเอนปิซ่า / ยอดเขาจุงเฟรา / หอไอเฟล
47
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿79,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12077
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นชั้น2หอไอเฟล บิน QR (รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า
40
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿79,999
ทั่วไป
รหัส 13819
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านเซนต์พอลเดอวองซ์ นั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าชมยอดเขามองค์บลองค์ บิน TG
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ / หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี / แซงปอล เดอวองซ์ / กระเช้าไอกุยดูมิดิ / เขามองบลังค์
26
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿84,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12506
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 9 วัน 6 คืน สนามกีฬาโคลอสเซียม ชมถ้ำบลูกร็อตโต้ บิน TG
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
จัตุรัสซานมาร์โค / ล่องเรือกอนโดล่า / โคลีเซียม
37
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿90,000

ทัวร์อิตาลี 9 วัน กับเมืองใหม่ๆ โดนใจไม่ใช่เล่น

ปกติเวลาคนที่ซื้อทัวร์ไปอิตาลีหรือคนที่เดินทางไปอิตาลีด้วยตนเองเมืองหลักๆ ที่พวกเขามักต้องไปกันจะมีพวก มิลาน, โรม อะไรทำนองนี้ แต่มันคงจะดีมากกว่าหากได้มีโอกาสซื้อทัวร์อิตาลี 9 วันแล้วไปตามเมืองอื่นๆ ที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงมากนัก เพราะประเทศแห่งนี้ยังมีสถานที่สวยงามให้ได้ท่องเที่ยวกันอีกเพียบ อีกทั้งไหนๆ ก็อุตส่าห์มีทัวร์อิตาลี 9 วันแล้วลองไปเมืองอื่นๆ กันหน่อยจะได้ไม่เบื่อ

como

เมืองโคโม่ Como – เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ใกล้ๆ กับเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ ทำให้เมืองแห่งนี้มีความสวยงามอย่างมาก มีพื้นที่ราว 146 ตร.กม. ความน่าสนใจของเมืองโคโม่คือเป็นเมืองที่มีทะเลสาบโคโม่ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากทะเลสาบการ์ตาและทะเลสาบมัจจอเร่ เป็นเมืองขวัญใจของคนที่นิยมมาท่องเที่ยวเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอด มาทัวร์อิตาลี 9 วันทั้งทีอย่าลืมแวะ

Verona

เมืองเวโรน่า Verona – เมืองต่อมาคือเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากนิยายอย่างโรมิโอกับจูเลียต ถือเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจไม่น้อย เช่น จัตุรัสเออร์เบ, โรมัน อารีน่า, อดีตบ้านเก่าของจูเลียต พร้อมกันนี้ยังได้มีโอกาสช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากเมืองนี้ได้อีกด้วย ถือว่าเป็นเมืองแห่งตำนานอีกที่ของอิตาลีก็ได้

Venice

เมืองเวนิส Venice – เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะล้อมรอบด้วยทะเล Adritic ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีเกาะขนาดเล็ก 18 เกาะ สะพานเชื่อมให้ผู้คนเดินไปมามีความสวยงาม จุดเด่นของเมืองนี้ที่เราคุ้นเคยกันคือการเดินทางด้วยเรือลัดเลาไปตามเส้นทางต่างๆ ไหนๆ มาทัวร์อิตาลี 9 วันถ้าไม่กระโดดลงเรือไปนั่งซึมซับบรรยากาศของวิถีชีวิตเสียหน่อยมันเหมือนมาไม่ถึง

Florence

เมืองฟลอเรนซ์ Florence – เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรเนซองส์ที่คุ้นเคยกันดี ได้รับการขนานนามให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดยักษ์ ทั้งผลงานศิลปะเก่าสุดล้ำค่า เช่น วีรบุรุษกรีกโบราณ, รูปแกะสลักเพอร์ซุส, รูปแกะสลักเฮอร์คิวลิส เป็นต้น โบสถ์เก่าแก่ทั่วเมือง เรียกว่าสวยงามจนต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกมากมาย

Siena-at-sunset

เมืองเซียน่า Siena – เมืองในแคว้นทัสคานีมีความสวยงามและมนต์เสน่ห์แสนน่าหลงใหล เมืองที่ทุกท่านจะได้สัมผัสแบบย้อนอดีตไปสู่ยุคกลางด้วยสิ่งปลูกสร้างสไตล์ดั้งเดิม มีพิธีแข่งม้าโบราณ พร้อมเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์เซียน่า รับรองว่าน่าประทับใจสุดๆ

การมากับทัวร์อิตาลี 9 วันจะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับมุมมองใหม่ๆ ของอิตาลีที่คุณอาจคาดไม่ถึงมาก่อน แต่มันคือความประทับใจดีๆ ที่อยากกลับมาอีก