ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได (17 แพ็คเกจ)

พบ 17 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางเซนได เส้นทางเซนได โตเกียว เส้นทางเซนได นิกโก้ เส้นทางฮอกไกโด เซนได
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(86)
(49)
(39)
(26)
(22)
(18)
(17)
(15)
(13)
(8)
(6)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(0)
(5)
(9)
(8)
(9)
(5)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(0)
(2)
(8)
(6)
(0)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(16)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14156
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เซนได 5 วัน 3 คืน ปีศาจหิมะซาโอะสโนว์มอนสเตอร์ กินซังออนเซน บิน SL (เก็บทิปที่สนามบิน)
เซนได โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง / ปีศาจหิมะ
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿24,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13031
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 5 วัน 3 คืน ชมหน้าผาโทโนะเฮทสึริ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปิศาจหิมะ บิน TG (อิสระเล่นสกี)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท / ปีศาจหิมะ / หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (หน้าผาล้านปี) / ยูโนคามิ ออนเซ็น / ปราสาทซึรุงะ
17
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿31,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14280
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 5 วัน 3 คืน กระเช้าลอยฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า บิน TG (พักออนเซ็น)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า / ปีศาจหิมะ / หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ / ปราสาทซึรุงะ
16
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿35,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13023
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 6 วัน 4 คืน อิสระเล่นสกี ชมปราสาทสึรุงะ บิน TG
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท / ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์ / ปราสาทซึรุงะ
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿35,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14099
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 5 วัน 3 คืน ทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ บันไดอาซุมะสกายไลน์ บิน TG (พักออนเซ็น)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย.
ทะเลสาบโกะชิคินุมะ / เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ
11
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿35,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14100
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 5 วัน 3 คืน ทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ ชมปรากฏการณ์ปิศาจน้ำแข็ง บิน TG (พักออนเซ็น)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
ศาลเจ้าโทโชกุ / ปีศาจหิมะ / ภูเขาไฟซาโอะ / น้ำตกเคง่อน
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿36,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14194
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ ชมปีศาจหิมะ บิน TG
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง / ปีศาจหิมะ / หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ / ทะเลสาบอินะวะชิโระ
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿37,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14237
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 6 วัน 4 คืน ล่องเรือเกบิเค ปราสาทสึรุกะ ภูเขาซาโอะ บิน TG (พักออนเซ็น)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ปราสาทซึรุงะ / ภูเขาไฟซาโอะ / ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์
22
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿38,888
ทั่วไป
รหัส 14060
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 6 วัน 4 คืน รถไฟชินคันเซ็น กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ เขาฮาโกดาเตะ บิน TG
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ม.ค. / ก.พ.
กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ / รถไฟชินคันเซ็น / พิพิธภัณฑ์เนบุตะ หุ่นโคมไฟ / ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
18
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14191
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ กระเช้าไฟฟ้าซาโอะ ชมปีศาจหิมะ บิน TG (เก็บทิปที่สนามบิน)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง / ปีศาจหิมะ / หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ / ทะเลสาบอินะวะชิโระ
16
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14219
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได นิกโก้ 6 วัน 4 คืน หน้าผาล้านปี นั่งกระเช้าชมสโนว์มอนสเตอร์ บิน TG (เก็บทิปที่สนามบิน) (พักออนเซ็น)
เซนได นิกโก้
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ.
น้ำตกเคง่อน / สะพานชินเคียว / หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (หน้าผาล้านปี) / หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ / ปีศาจหิมะ / ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า / วัดชูซอนจิ
24
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿41,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14317
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 6 วัน 3 คืน หุบเขาเกบิเค นั่งกระเช้าชมสโนว์มอนสเตอร์ บิน TG (พักออนเซ็น)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง / ปีศาจหิมะ / กระเช้าลอยฟ้าเขาฮักโกดะ / ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์
9
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿46,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14216
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได นิกโก้ 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านเยอรมัน ปราสาทสึรุงะ บิน TG (พักออนเซ็น) (เก็บทิปที่สนามบิน)
เซนได นิกโก้
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน / ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท / ทะเลสาบอินะวะชิโระ / ปราสาทซึรุงะ
24
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13368
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 9 วัน 7 คืน ล่องเรือช่องแคบเกบิเคย์ ปั่นจักรยานเรียวไบค์ บิน TG (พักออนเซ็น)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
9 วัน 7 คืน
พ.ย.
หุบเขาโอยาสุเคียว / หุบเขาดากิงาเอริ / เส้นทางรถไฟโคซากะ / โตรกธารน้ำโออิระเสะ / ที่ราบสูงฮะชิมันไต / ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์
13
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿55,900
ทั่วไป
รหัส 14318
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฮอกไกโด 6 วัน 4 คิน หอคอยโกเรียวคาคุ คลองโอตารุ ล่องเรือโจโดงาฮามะ บิน TG (พักออนเซ็น)
ฮอกไกโด เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
ภูเขาฮาโกดาเตะ / เส้นทางรถไฟเลียบฝั่งทะเลยามาดะ-มิยาโกะ / สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ / ล่องเรือโจโดงาฮามะ / คลองโอตารุ / รถไฟชินคันเซ็น / ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์
15
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿57,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13585
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 7 วัน 5 คืน บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ นั่งกระเช้าภูเขาซาโอะ บิน TG (นั่ง Bussiness class)
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 5 คืน
พ.ย.
ภูเขาไฟซาโอะ / ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์ / หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (หน้าผาล้านปี)
18
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿79,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13644
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 7 วัน 5 คืน นั่งกระเช้าชมปิศาจหิมะ ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค บิน TG
เซนได
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 5 คืน
ธ.ค.
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า / ปีศาจหิมะ / ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์
18
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿79,888

ทัวร์เซนได