ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย 8 วัน (23 แพ็คเกจ)

พบ 23 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(15)
(0)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(16)
(13)
(16)
(2)
(2)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(4)
(23)
(19)
(12)
(6)
สายการบิน
(1)
(7)
(1)
(4)
(3)
(0)
(1)
(0)
(2)
(2)
(1)
(0)
(0)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 14104
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอรืสเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังแคทเธอรีน รถไฟความเร็วสูง บิน VN
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
รถไฟความเร็วสูง Sapsan / พระราชวังแคทเธอรีน / พระราชวังฤดูหนาว / จัตุรัสแดง
32
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
41,888
฿38,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 13495
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน W5 (เก็บทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / สวน VNDH / ซุสดาลเครมลิน (ป้อมซุสดาล) / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
27
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14044
ทัวร์รัสเซีย ดูไบ 8 วัน 4 คืน วิหารเซนต์บาซิล นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
รัสเซีย ดูไบ
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
นั่งรถตะลุยทะเลทราย / พระราชวังเครมลิน / วิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง
19
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13504
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังแคทเทอรีน บิน W5 (เก็บทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
รถไฟความเร็วสูง Sapsan / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
26
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ทั่วไป
รหัส 13893
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังแคทเทอรีน บิน TK (เก็บทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
ป้อมปีเตอร์และปอล / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / พระราชวังเครมลิน
30
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿44,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13660
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน 8 วัน 5 คืน มัสยิดกลาง มหาวิหารเซนต์บาเซิล บิน GF
รัสเซีย บาห์เรน
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / มัสยิดอัลฟาเตห์
21
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
46,990
฿44,990
ทั่วไป
รหัส 13735
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน พระราชวังแคทเทอรีน โบสถ์หยดเลือด บิน QR
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
พระราชวังฤดูหนาว / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / จัตุรัสแดง
30
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,999
ทั่วไป
รหัส 13733
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง พระราชวังแคทเทอรีน บิน QR
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
30
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿46,999
ทั่วไป
รหัส 13892
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์บาซิล ล่องเรือ Raddison Cruise บิน EK
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
27
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿47,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14297
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังฤดูร้อน นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan บิน EK (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / มหาวิหารเซนต์ไอแซค / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino / จัตุรัสแดง
24
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12627
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สวนโคโลเมนสโกเย ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน EY
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / พระราชวังฤดูร้อนโคโลเมนสโคว
27
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
51,999
฿49,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12597
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน EK
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
21
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,999
ทั่วไป
รหัส 13753
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน EK
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ / จัตุรัสแดง / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
32
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿51,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 10727
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน บิน QR (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
23
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿52,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12353
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ บิน EK
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังนิโคลัส / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / วิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง
20
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿52,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12464
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังเปโตรควาเรสต์ ล่องเรือในแม่น้ำมอสควา บิน QR
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
28
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿54,800
ชมสถาปัตย์
รหัส 13752
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล บิน CA
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังแคทเธอรีน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / พระราชวังฤดูหนาว
17
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿54,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13431
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์บาซิล ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ ชมแสงเหนือ บิน W5
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ / ล่าแสงเหนือ / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
20
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿55,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13322
ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน 8 วัน 6 คืน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังแคทเทอรีน บิน GF
รัสเซีย บาห์เรน
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 6 คืน
ธ.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง / พระราชวังฤดูหนาว / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / พระราชวังแคทเธอรีน
22
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿55,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 14040
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 6 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
24
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
62,900
฿58,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13705
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน 5 คืน ล่าแสงเหนือ ไซบีเรียนฮัสกี้ลากเลื่อน บิน CA
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
ขับสโนว์โมบิล / จัตุรัสแดง / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ / หมู่บ้านซามิ ประเทศรัสเซีย / ล่าแสงเหนือ
24
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿65,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13706
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ล่าแสงเหนือ นั่งรถสุนัขลากเลื่อน บิน EK
มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
พระราชวังนิโคลัส / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ / ล่าแสงเหนือ / พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ / พระราชวังเครมลิน
16
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿65,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13988
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน ล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ เรือตัดน้ำแข็งเลนิน บิน SU
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 6 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
ขับสโนว์โมบิล / พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ / ล่าแสงเหนือ
25
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿72,900

 

ทัวร์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน เที่ยว 2 เมือง

ทัวร์ครับก็จะพาเที่ยวทัวร์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน กับ 2 เมืองยอดฮิต ก็คือ มอสโคว และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่ใครมาเที่ยวรัสเซียครั้งแรกก็ต้องห้ามพลาดเพราะมีสถานที่เที่ยวสำคัญๆอยู่ไม่น้อยและทั้ง 2 เมืองนี้เองก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

moscow

  • มอสโคว

จะเป็นเมืองที่มีความเป็นโซเวียต ยังหลงเหลือความเป็นโซเวียตอยู่มาก ผู้คนก็ไม่ค่อยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ แต่สถานที่ท่องเที่ยวของมอสโควเอง ก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะ

จัตุรัสแดง เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ตอดลงบนพื้นคล้ายๆกับโมเสก ด้วยความประณีต และการใส่รายละเอียดของงานอย่างน่าทึ่ง จึงทำให้จตุรัสแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ไม่น้อยเลย

มหาวิหารเซนต์บราซิล ที่รูปทรงไม่เหมือนใคร เป็นอาคารแปดเหลี่ยม  มี 9 โดม รูปทรงที่เป็นโดมคล้ายหัวหอม สีสันก็ดูสดใส สะดุดตาดูสวยงามไม่เหมือนกัน และบวกกับวิวพระราชวังเครมลิน ยิ่งทำให้ดูสวยงามอลังการสุดๆ

St.-Petersburg

  • เซนปีเตอร์เบิร์ก

เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของความยิ่งใหญ่ ความทันสมัย และดูโอ่อ่า เทียบเท่ากับประเทศในยุโรปตะวันตก ผู้คนค่อนข้างเป็นมิตร บ้านเมืองสถาปัตยกรรมจะออกแนวไปทางตะวันตกไปเลย แม้แต่พระราชวัง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะดูค่อนข้างอลังการ เช่น

พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูหนาวที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว แต่ก็ยังคงความหรูหรา และอลังการภายในพระราชวังมีห้องมากกว่าพันห้อง และมีการแสดงภาพวาด และวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย ซึ่งที่นี่ได้จัดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ วัฒนธรรมที่สำคัญ และมีความเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก

วิหารเซ็นไอแซค วิหารที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมืองของเซนปีเตอร์เบิร์ก เป็นวิหารมที่อยู่ใจกลางเมือง และเอกลักษณ์ของโดมที่เหลืองทองอร่าม ทำให้มองเห็นได้ง่าย  และขึ้นชื่อว่าเป็นวิหารที่ตกแต่งอย่างอลังการมากที่สุด ยอดโดมถูกฉาบด้วยทองคำแท้กว่า 100 กิโลกรัม และภายในมีการประดับประดาตกแต่งด้วยกระจกสี สวยงามสมกับเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเซนปีเตอร์เบิร์กอย่างแท้จริง