Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต
 • รูดฮาร์ม อัม ไรน์
 • บ็อบพาร์ด
 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์
 • เซนต์กอร์
ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต
ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต

ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป

รูดฮาร์ม อัม ไรน์
รูดฮาร์ม อัม ไรน์

รูดฮาร์ม อัม ไรน์ เป็นเมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ชั้นดีมีโบสถ์ อาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ และมีภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่สวยงามมีเสน่ห์ มีอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า Klun- khardshof

บ็อบพาร์ด
บ็อบพาร์ด

เป็นเมืองริมแม่น้ำไรน์ที่ถือเป็นท่าเรือจุดขึ้นลงสำคัญที่หนึ่ง และเป็นเมืองริมแม่น้ำที่มีมนต์เสน่ห์อันงดงามไม่แพ้เมืองอื่นๆ

ล่องเรือแม่น้ำไรน์
ล่องเรือแม่น้ำไรน์

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีปยุโรป มีความยาวทั้งสิ้น 1,230 กิโลเมตร มีต้นน้ำจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านประเทศอิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, ออสเตรีย, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม, และเนเธอร์แลนด์ ไปออกที่ทะเลเหนือ

เซนต์กอร์
เซนต์กอร์

เมืองริมแม่น้ำไรน์ มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน และเป็นเมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจำปีริมฝั่งแม่น้ำสามารถลงเรืองทัศนาจร ล่องชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ โดยเส้นทาง เซ็นต์กอร์ - บ๊อบพาร์ด จะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด เพราะเป็นช่วงที่แม่น้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขา ที่มีสถาปัตย์ที่งดงามและไร่องุ่น เรือลำนี้จะพาทุกท่านนั่งชมความงามของแม่น้ำไรน์ ที่เป็นแม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีปยุโรป

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • โคโลญ
 • มหาวิหารโคโลญจน์
 • ดุสเซลดอร์ฟ
โคโลญ
โคโลญ

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหพันธรัฐนอร์ธไรน์-เวสต์ฟาเลียและเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำไรน์โคโลญจน์ เมืองโคโลญจน์เป็นที่มาของน้ำหอมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าออดิโคโลญจน์ ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตน้ำหอมชนิดนี้ตั้งอยู่ในเมืองนี้

มหาวิหารโคโลญจน์
มหาวิหารโคโลญจน์

เป็นมหาวิหารคริสต์โรมันคาทอลิกที่สำคัญในเมืองโคโลญจน์ เป็นสถานที่ประทับของอาร์ชบิชอปแห่งโคโลญจน์ สถานที่นี้มีชื่อเสียงในฐานะเป็นที่ศาสนสถานนิกายเยอรมันคาทอลิก เพื่อเป็นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหากษัตริย์แห่งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่เก็บหีบสามกษัตริย์ไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองแห่งนี้

ดุสเซลดอร์ฟ
ดุสเซลดอร์ฟ

เป็นเมืองสมัยใหม่ของประเทศเยอรมนี แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เปรียบเสมือนอัญมณีของงานสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ทั้งยังเป็นศูนย์รวมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน เมืองดุสเซลดอร์ฟยังเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่,พิพิธภัณฑ์, โรงละคร รวมไปถึงวิถีชีวิตยามค่ำคืน เมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านถนนสำหรับช้อปปิ้ง ทางเดินถนนที่นำสมัย และย่านการค้าอีกมากมาย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Holiday inn düsseldorf airport ratingen หรือเทียบเท่า Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • หมู่บ้านกีธูร์น
 • โวเลนดัม
หมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านกีธูร์น

เป็นหมู่บ้านที่ได้รับฉายาว่า เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ " เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนน โดยภายในหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยคลอง และทะเลสาบเล็กๆ ที่มีน้ำใสสะอาด ซึ่งผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร

โวเลนดัม
โวเลนดัม

บางครั้งมักถูกเรียกว่า "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่า เรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
 • อัมสเตอร์ดัม
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

เป็นหมู่บ้านกังหันลมที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือห่างจากอัมสเตอร์ดัม มีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้

อัมสเตอร์ดัม
อัมสเตอร์ดัม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเตล (Amstel) ที่นี่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะอัมสเตอร์ดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผู้มาเยือนจะพบจักรยานได้ในทุกหนทุกแห่ง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Dorint airport amsterdam หรือเทียบเท่า Dorint Airport Amsterdam หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • อัมสเตอร์ดัม
 • ล่องเรือกระจก
 • บริษัทเจียระไนเพชร
 • จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม
อัมสเตอร์ดัม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเตล (Amstel) ที่นี่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เหมาะแก่การเดินเล่นซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะอัมสเตอร์ดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผู้มาเยือนจะพบจักรยานได้ในทุกหนทุกแห่ง

ล่องเรือกระจก
ล่องเรือกระจก

เป็นเรือหลังคากระจก ที่จะล่องไปตามลำคลองของแม่น้ำอัมสเทล ให้ได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ซึ่งระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

บริษัทเจียระไนเพชร
บริษัทเจียระไนเพชร

สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ แสดงการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก

จัตุรัสดัมสแควร์
จัตุรัสดัมสแควร์

เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอย่างมากกับชื่อของอัมสเตอร์ดัม ซึ่งมีที่มาจาก ‘เขื่อนที่อยู่ริมแม่น้ำอัมสเตล โดยเขื่อนแห่งแรกถูกก่อสร้างขึ้นในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • บรัสเซลล์
 • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
 • จัตุรัสแกรนด์เพลซ
 • เมเนเก้นพีส
 • อเวนิวหลุยซ์
บรัสเซลล์
บรัสเซลล์

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแห่งนี้ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบเหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดสำหรับนักเดินทางที่ปรารถนาจะได้สัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม

เป็นสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศ ถือกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสร้างเป็นเหล็ก มีความสูง 102 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแต่ละอะตอมทำเป็นทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 18 เมตร ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม ที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อยามต้องกับแสงอาทิตย์ ทรงกลมแต่ละทรงกลมจัดแบ่งเป็นสองชั้น

จัตุรัสแกรนด์เพลซ
จัตุรัสแกรนด์เพลซ

เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983

เมเนเก้นพีส
เมเนเก้นพีส

เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส์

อเวนิวหลุยซ์
อเวนิวหลุยซ์

อเวนิวแห่งนี้เปรียบเสมือนถนนชองเอลิเซ่ ในนครปารีส ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป รวมถึงร้านอาหารต่างๆ ที่ท่านสามารถเดินเล่น หามุมถ่ายรูปสวยๆ กันได้ตามอัธยาศัย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Leonardo hotel wavre หรือเทียบเท่า Leonardo Hotel Wavre หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เลต
ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เลต
ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เลต

เป็นเอาทเลตที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากดิสนีย์แลนด์ปารีส ภายในเป็นที่ตั้งของร้านค้ามากกว่า 100 ร้านแบรนด์ดังหรูหรา ทั้งยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ และโซนถ่ายรูปสวยๆ อยู่โดยรอบ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
  เดินทาง
 • ปารีส
 • แม่น้ำแซนน์
ปารีส
ปารีส

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2 พันปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

แม่น้ำแซนน์
แม่น้ำแซนน์

เป็นแม่น้ำแห่งชาติฝรั่งเศส เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวฝรั่งเศส มีความขลังในความโรแมนติกปรากฏอยู่ในภาพยนตร์รักหวานชื่นของฮอลลีวูดหลายเรื่อง และล่าสุดก็เป็น scene ของหนังโด่งดังเรื่อง Da Vinci Code แม่น้ำเซนมีต้นกำเนิดจาก แถบเทือกเขาแอลป์ (Alps) ไหลมารวมกับแม่น้ำสาขาหลายสายก่อนจะไหลผ่านเมืองปารีส เป็นสายใย แห่งชีวิตของชาวฝรั่งเศส

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Best western cdg airport hotel หรือเทียบเท่า Best Western CDG Airport Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ย่านมงมาร์ต
 • มหาวิหารซาเครเกอร์
 • จัตุรัสคองคอร์ด
 • จัตุรัสทรอคาเดโร
 • หอไอเฟล
 • ถนนชองเอลิเซ่
 • ประตูชัยนโปเลียน
ย่านมงมาร์ต
ย่านมงมาร์ต

เป็นย่านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ได้ชื่อว่าเป็นย่านศิลปะที่โด่งดังแห่งหนึ่ง ในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยู่หลายคนแต่ตอนนั้นยังไม่ดังเท่าไหร่เป็นศิลปินใส้แห้งด้วยซ้ำไป และยังเป็นย่านการค้า ที่นักท่องเที่ยวมักมาเดินช้อปปิ้งกันด้วย

มหาวิหารซาเครเกอร์
มหาวิหารซาเครเกอร์

เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีส ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย

จัตุรัสคองคอร์ด
จัตุรัสคองคอร์ด

จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 นอกจากโอเบลิสก์สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปี และจตุรัสคองคอร์ด ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอร์ด สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก์ ขนาดใหญ่ คำว่า “โอเบลิสก์” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคำ เหล็ก หรือ ทอง

จัตุรัสทรอคาเดโร
จัตุรัสทรอคาเดโร

เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวและถ่ายรูปร่วมกับหอไอเฟล ซึ่งสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมดอย่างชัดเจน จัตุรัสนี้ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่14 เป็นจุดสำคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจรอบๆ ได้อย่างเพลิดเพลินใจและยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมด้วย

หอไอเฟล
หอไอเฟล

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยู่ที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส หอคอยแห่งนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ถนนชองเอลิเซ่
ถนนชองเอลิเซ่

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส และเป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา ซึ่งถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในปารีส สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม ถนนสายใหญ่เส้นนี้มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องไปทั่วโลก เป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่สำหรับช้อปปิ้งและชมผู้คนเดินผ่านไปมา ด้วยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

ประตูชัยนโปเลียน
ประตูชัยนโปเลียน

เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว อยู่ทางทิศตะวันตกของชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดท ให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอะไรใหม่ๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอื่นๆเสมอ

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Best western cdg airport hotel หรือเทียบเท่า Best Western CDG Airport Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์

หรือเรียกโดยทั่วไปว่า ท่าอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยู่ที่เขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู่ห่างจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสำคัญในการเดินทางเข้าออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินแอร์ฟรานซ์ด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย